Hoppa till innehåll

Det sköna hatet

juli 31, 2014

Det sköna hatet pratar vi inte så ofta om. Det finns, varför skulle vi annars hata så mycket? När jag var tonåring var jag många gånger väldigt arg. Jag var elak och jag hatade, det är skönt att projicera sina negativa känslor på någon annan. Det är en bedrägligt skön känsla att hata för den äter upp dig innefrån men hade det inte varit så förädiskt skönt hade vi nog inte hatat så mycket.

Det var länge sedan jag skrev. I och med att jag ska sluta med politiken har det brinnande behovet av att delge andra mina åsikter minskat, dessutom behöver jag lufta lite åsikter är det ju oftast enklare att bara skriva en rad på Facebook eller Twitter.

Men idag fick jag ett behov av att skriva av mig lite. Jag kan bli så frustrerad på mänskligheten. Idag var det ett inlägg på Facebook som fick frustrationen att gnaga lite. Kan vi tillsammans inte bara sluta hata, vore inte världen en mycket bättre plats att bo i om vi inte hatade så mycket? Och när jag ändå skriver så vill jag passa på att även lyfta upp att vi bara borde komma överens om att ingen har rätt att döda en annan människa, dödsstraff och krig är ociviliserat, liksom könsstympning och annat förtryck. Dessutom borde vi sluta hota varandra och vara nedlåtande

Och med dessa ord vill jag ändå förtydliga att jag inte är en bättre människa än de flesta människor, att jag är sämre än väldigt många. Att jag fortfarande hatar ibland, att jag är elak, självisk och egoistisk. Vi är alla människor med våra fel och brister, men vi har också ljusa sidor. Jag tror att vi alla kan dra vårt strå till stacken, sluta lyfta hat som ett ideal, göra något bra för någon annan och om vi arbetar för att tillsammans sluta hata tror jag världen kan bli en bättre plats för oss alla.

Vänsterns info-blad

mars 11, 2014

Har fått information om att vänstern delar ut ett informationsbrev ”Varbergs kommunnytt” där jag blir omnämnd. Tydligen skriver man

Lilith Svensson (kd) var enligt henne själv realist och hävdade att det går inte att höja personaltätheten. Anledningen till att det inte går är också självklar: det kan krävas skattehöjning och kristdemokraterna har lovat att aldrig, aldrig, aldrig höja skatten.

Vänstern använder som vanligt en retorik som medvetet misstolkar. Jag är inte det minsta förvånad men antar att jag bör förklara då inte alla sitter och lyssnar på kommunfullmäktige och därmed kan dra slutsatsen att det var detta som jag sa.

Det handlar om en motion som Jeanette Qvist skrivit angående att minska barngrupperna i förskolan och som jag röstade nej till. Med tanke på att Kristdemokraterna vill minska barngrupperna i förskolan kan detta te sig något underligt. Qvists motion handlade om att kommunen inom tre år skulle garantera att vi skulle införa ett tak för barngrupperna. Till och med S ser stora svårigheter vilket framkommer i den reservation som de lämnade i kommunstyrelsen. Redan idag har vi svårt att rent praktiskt bygga ut förskolorna i den takt som det  behövs. Jag sade ingenting i mitt anförande om att det var orealistiskt att höja personaltätheten, jag pratade om hur realistiskt det var att vi skulle få fram alla de förskolor som skulle behövas, och då handlade det inte om ekonomi utan om att praktiskt få fram planer, mark och byggnader. I diskussionen som vi hade inom Kristdemokraterna ville vi egentligen bifalla motionen men såg hur orealistiskt det skulle vara, och tycker att det är oärligt att bifalla något som vi redan idag vet att vi inte klarar av. Det är att-satserna i en motion som man säger ja eller nej till, inte motionens intention. I Alliansen är vi fullkomligt överens om att barngrupperna i förskolorna ska minska, vi bygger så mycket vi bara kan för att på så sätt kunna minska barngrupperna, vi för även diskussionerna vad vi kan göra mer.

Jag berättade i mitt anförande om att Kristdemokraterna har ett förslag om att finansiera minskningen av barngrupperna genom att höja maxtaxan. Maxtaxan har inte höjts på över 10 år, den har inte ens indexuppräknats som de flesta avgifter gör. Maxtaxan var något som s införde och något som gynnat de som tjänar mest, varje år har det blivit relativt billigare att ha sina barn i barnomsorgen, och vistelsetiden har också ökat.

Jag har inte sagt att Kristdemokraterna aldrig, aldrig, aldrig kommer att höja skatten, däremot har jag sagt att jag inte kommer att vara med att ta några skattehöjningar. När jag sa detta visste jag att jag inom de närmaste åren skulle sluta med politiken och jag visste också att vi inte har något behov av att i dagsläget höja skatten i Varberg. Det går bra för Varberg. Vi gör överskott. Innan vi ens överväger att höja skatten ska det finnas mycket goda skäl. Jag tror på att en god ekonomi också handlar om att människor ska ha pengar kvar i sin plånbok. Jag tror inte på att plocka in så mycket pengar som bara är möjligt för att vi som några övermänniskor som vet så mycket bättre än du själv vad du ska lägga dina pengar ska fördela dessa pengar till olika projekt. Men vi ska ha en god kvalité på välfärdens kärna, där ingår barnomsorgen.

 

Budgetanförande 2013

november 19, 2013

Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare

Då står vi då åter här och diskuterar kommande års budget. Det finns många gånger som jag har skickat en tacksamhetens tanke åt Varbergs goda ekonomi. Oerhört tacksamt att verka i en tillväxtkommun. Varberg är en fantastisk kommun och det är inte bara jag som lokalpatriot som tycker detta utan vi har blivit utnämnda både som tillväxtkommun 2010 och nu senast som superkommun. Att växa innebär ju också att vi måste bygga, det handlar om bostäder och det handlar om skolor och förskolor. Och det handlar om infrastruktur.

Nu har vi äntligen fått tillåtlighet vad gäller tunneln under Varberg som kommer innebära en fortsatt centralt placerad station. På Jörgen Warborns fråga om folkomröstning kan jag säga att frågan även för oss är avgjord, folkomröstning är inte aktuellt. De kommande åren kommer vi att se en fantastisk stadsutveckling i Varberg. Vi ska inte sticka under en stol med att det kommer att innebära en hel del olägenheter men Varberg2025 kommer att ha en tunnel och ett väl fungerande resecentrum, en yteffektiviserad Farehamn och byggandet av den nya stadsdelen i hamnområdet kommer vara i full gång. Med dessa framtidsorienterade projekt har vi fantastiska möjligheter att uppfylla vår vision om att bli västkustens kreativa mittpunkt.

Kristdemokraterna vill sätta fokus på barn och unga, därför är det extra roligt att en stor del av Alliansens extra satsningar handlar just om barn och unga. Nya förskoleavdelningar ökar möjligheterna till minskade barngrupper, stöd till barn med behov av särskilt stöd, läs- och matematiksatsning, förstärkning av gymnasieskolan, satsning på psykisk hälsa för barn och unga samt satsning på unga som står för långt bort ifrån arbetsmarknaden.

Jag ser det som vårt gemensamma uppdrag att ansvarsfullt förvalta de medel vi har för att vi ska få ut största möjliga nytta, en god samhällsekonomi handlar inte om att få in så mycket pengar som möjligt så att kommunen kan investera till bristningsgränsen, resurser måste få finnas kvar hos hushållen. Det är ju ingen hemlighet att jag vurmar för låga skatter och att man på så sätt ska ha större frihet att göra vad man själv vill för sina egna pengar. Förra året stod jag i talarstolen och lovade att jag inte skulle komma att vara med om att besluta om höjda skatter, tack och lov så fortsätter vi att ha en oförändrad skattesats även 2014. Och då detta är mitt sista budgetfullmäktige känns det ju skönt att jag kan bocka av att jag har hållit detta löfte.

Ett annat löfte jag avlagt i talarstolen är att Varbergs kommun ska visa bättre resultat vad gäller attityder till företagande, även detta kan nu bockas av. Som ordförande i Miljö- och hälsa vet jag att hur vi agerar påverkar resultatet för hela kommunen. Ett av fullmäktiges mål är att vi ska ha ett bättre företagsklimat för fler jobb. I min nämnd har vi brutet ner detta mål och arbetar för att företagsklimatet ska bli bättre genom att fokusera på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande. Och företagsklimatet har den senaste tiden blivit bättre. Och vi ska fortsätta arbeta för att det blir ännu bättre.

Jag vill också säga att jag ser fram emot och hoppas att vi snart får se min motion om belysning mellan ankaret och Kåsa bli verklighet.

Så med detta sagt vill jag yrka bifall till liggande budgetförslag

Alliansens budget presenterad

oktober 22, 2013

20131022-072305.jpg

Igår presenterade vi vårt budgetförslag. Som det står i tidningen är det ett stort fokus på barn och unga. Kristdemokraterna har ett gemensamt fokus i hela Sverige på barn och ungas uppväxtvillkor vilket gör det extra roligt att vi i Varberg också väljer att satsa. Budgeten handlar bland annat om möjlighet till minskade barngrupper genom planerna på många nya förskoleavdelningar, stöd till barn med behov av särskilt stöd, läs- och matematiksatsning, förstärkning av gymnasieskolan, bättre mat på skolor och boenden, fler elever till kulturskolan och mobil ungdomsverksamhet på landsbygden, satsning på psykisk hälsa för barn och unga samt satsning på unga som står längre bort ifrån arbetsmarknaden än önskvärt. Vi satsar även på att öka tryggheten i omsorgen, fokusera på hälsoarbetet, mer resurser till e-böcker till biblioteket, friskvård i simhallarna, att värna föreningslivet i Karl-Gustav, värna gröna värden och skapa bättre trafikmiljö, på planering för hållbar tillväxt och god samhällsekonomi, ett attraktivt centrum och e-tjänster.

Vi har det bra i Varberg och kan göra tunga satsningar eftersom vi har en god ekonomi, en god ekonomi efter åratals av ett gott förvaltarskap av skattebetalarnas pengar (tack vare ett långvarigt alliansstyre långt innan alliansen fanns som begrepp). Varbergs kommuns ekonomi är stark och ska fortsätta att vara det. Vårt uppdrag är att förvalta de medel vi har så att vi får ut största möjliga nytta. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser utan om att resurser ska finnas kvar hos hushållen. En låg skatt har stor betydelse, inte minst för de med mindre marginaler. Varberg fortsätter att ha en relativt låg skattesats (känns ju skönt med tanke på att jag från talarstolen har lovat att inte vara med och höja skatten och att detta faktiskt är min sista budget, när budgeten beslutas 2014 är det det nya kommunfullmäktige som antar den, så jag håller mina löften).

Vi fortsätter att arbeta för att Varberg ska vara Västkustens kreativa mittpunkt 2025.

ett provval utan mig den här gången

september 22, 2013
tags:

Häromdagen dök provvalsmaterialet upp i brevlådan. Den här gången finns inte mitt namn med ibland kandidaterna, det beror inte på att jag har råkat falla bort eller att ingen har velat nominera mig utan helt enkelt på att jag valt att inte ställa upp i valet 2014. Varken till riksdag, till region eller till kommunen. Beslutet tog jag egentligen redan i samband med valet 2010, då sa jag att jag skulle göra ett sista försök att komma in i Riksdagen. Min dröm var att vara med och reformera skattesystemet, att göra det enklare.

Visst skulle det kunnat bli så att jag hade ångrat mig och valt att än en gång vara med i valrörelsen och tävla om väljarnas röster. Men jag har inte ångrat mig utan står fast vid mitt val, det känns faktiskt riktigt bra även om jag under mandatperioden svajat ett par gånger i mitt beslut.

Jag tror att du behöver brinna för att vara engagerad politiskt och om du känner att den där brasan falnar är det bra att ta ett steg tillbaka. Det finns alltför många som finns kvar trots att deras engagemang inte är lika kraftfullt som i början. Jag kommer inte att dra mig tillbaka i förtid utan kommer att slutföra mina uppdrag. Sedan får vi se vart jag tar vägen, utan ett politiskt engagemang har jag större möjligheter att satsa på en karriär. Kanske fortsätter jag inom Skatteverket, kanske söker jag mig vidare till det privata näringslivet. Jag ser fram emot nya utmaningar, längtar efter att göra något nytt, så om du har något tips så får du gärna hojta till. Den 1 januari 2015 står jag helt utan politiska uppdrag.

den nya internetavgiften

juni 26, 2013

Nu räcker det inte längre med de avgifter som man betalar till sin internetleverantör utan man ska även betala en avgift till Radiotjänst. Visserligen berör det inte mig personligen, jag betalar redan tv-avgift, däremot anser jag att det är ganska fult. Radiotjänst skriver på sin webbsida ”Utrustning som t ex en dator eller surfplatta med internetuppkoppling är nu en tv-mottagare i juridisk mening och därmed avgiftspliktig. Sådan utrustning blev avgiftspliktig i och med att tv-sändningar blev tillgängliga på webben.”. Så eftersom man valt att även köra tv-sändningar via webben så innebär det att alla med en dator ska betala. Så som jag ser det hade man lätt kunnat undvika detta genom att man fick ett kundnummer som man sedan kunde använda när man ville logga in på SVT-play. Men det är kanske lagen som behöver skrivas om. Radiotjänst skriver att det är möjligt för juridiska personer att plombera/blockera en tv-mottagare för att den på så vis inte ska vara avgiftspliktig däremot är det inte möjligt för privatpersoner.

Borde uppdraget skrivas om? Borde den finansieras genom skattsedeln? Skulle uppdraget begränsas? Varför ska public service ägna sig åt nöjesprogram? En låg avgift via skattsedeln och ett smalare uppdrag t.ex. samhällsbevakning, nyhetsbevakning och utbildningssyfte.

när det enda som ska tillsättas är rollbesättningen

maj 19, 2013

Tittade på Uppdrag gransknings Den goda viljan I programmet talar man med människor som anser att de blivit felaktigt framställda i media. Ibland kan jag få känslan av att en journalist har en färdig story och det som de behöver är skådespelarna som ska säga sina repliker vilket fick mig att tänka på när jag för ett par veckor sedan uttalade mig i TV4 Halland om fiskdöden. Speakerrösten talade om att man i Varberg hade olika uppfattningar om vem som var ansvarig för tillsynen av dagvattnet, sedan kom jag i bild och där säger jag ”ja det är ju VIVAB”. Frågan jag fick var inte vem som var ansvarig för tillsynen av dagvattnet utan frågan jag fick var vem som var ansvarig för dagvattnet. Visst, kanske är det inte en stor sak men jag blev ändå lite irriterad över att det blev fel. Därför skickade jag morgonen efter ett mail till TV4 Halland.

Hej,
Försökte hitta en mailadress till Olof Andersson som gjorde inslaget om fiskdöden i Varberg men kunde inte hitta någon sådan. I inslaget framställs det som om det finns en oenighet om vem som är ansvarig för tillsynen av dagvattnet, så är inte fallet. Jag sa flera gånger att det är vi som tillsynsmyndighet som har ansvaret för tillsynen av dagvattnet men att vi anser att VIVAB har ett ansvar för dagvattnet. Att ha ansvar för dagvattnet är inte samma sak som att vara ansvarig för tillsynen av dagvattnet.

Med vänliga hälsningar
Lilith Svensson
Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Varbergs kommun

Jag fick sedan ett svar av Nyhetschefen.

Hej,
Ang synpunkter på inslag:
Efter att ha pratat flertalet gånger med miljö och hälsoskyddskontorets ansvarig tjänsteman , som inte ansåg att det var kommunens sak och VIVABS ledning , som inte ens kände till utsläppet klockan 22.00 trots att det upptäcktes tidigt på dagen i måndags och som därefter hänvisar till polisen så har vi dragit slutsatsen att det är oklart vem som ansvarar för ärendet i detta fallet –dvs vid ett akut läge.

Det du skriver nu ; att ni ”anser” att VIVAB har ansvaret för dagvattnet generellt , det känns också otydligt. ”Anser” VIVAB detsamma ?

Frågan det gäller främst är vem som ansvarar för att vidta åtgärder i ett akut läge vid ett giftutsläpp, och vår slutsats är att varken Miljö och hälsa eller VIVAB känner sig ansvariga. Både Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen ifrågasätter kommunens ansvarstagande och vad jag vet har varken VIVAB eller miljö och hälsoskyddskontoret varit på plats för att ta egna vattenprover eller prov på fisken.

Vilket är intressant information till invånarna i Varbergs kommun.

Mvh

MARIE SJÖBERG
Nyhetschef TV4Nyheterna Halland

Som sagt, det jag vände mig emot var att man framställde det som om det fanns oklarheter vad det gäller ansvar för tillsynen. Själv tackade jag bara för svaret och tänkte som jag brukar göra när det t.ex. gäller en vara/tjänst jag köpt och inte var nöjd med dvs. brukar aldrig gå tillbaka och klaga utan bestämmer mig bara för att inte återkomma till butiken/märket etc.. För det var så det kändes. Givetvis förstår jag att det är en del i mitt uppdrag som ordförande i en nämnd att prata med journalister om vissa saker och jag måste fullfölja mitt uppdrag men kan jag undvika det så ställer jag mig inte gärna inför deras kamera igen.