Hoppa till innehåll

Det sköna hatet

juli 31, 2014

Det sköna hatet pratar vi inte så ofta om. Det finns, varför skulle vi annars hata så mycket? När jag var tonåring var jag många gånger väldigt arg. Jag var elak och jag hatade, det är skönt att projicera sina negativa känslor på någon annan. Det är en bedrägligt skön känsla att hata för den äter upp dig innefrån men hade det inte varit så förädiskt skönt hade vi nog inte hatat så mycket.

Det var länge sedan jag skrev. I och med att jag ska sluta med politiken har det brinnande behovet av att delge andra mina åsikter minskat, dessutom behöver jag lufta lite åsikter är det ju oftast enklare att bara skriva en rad på Facebook eller Twitter.

Men idag fick jag ett behov av att skriva av mig lite. Jag kan bli så frustrerad på mänskligheten. Idag var det ett inlägg på Facebook som fick frustrationen att gnaga lite. Kan vi tillsammans inte bara sluta hata, vore inte världen en mycket bättre plats att bo i om vi inte hatade så mycket? Och när jag ändå skriver så vill jag passa på att även lyfta upp att vi bara borde komma överens om att ingen har rätt att döda en annan människa, dödsstraff och krig är ociviliserat, liksom könsstympning och annat förtryck. Dessutom borde vi sluta hota varandra och vara nedlåtande

Och med dessa ord vill jag ändå förtydliga att jag inte är en bättre människa än de flesta människor, att jag är sämre än väldigt många. Att jag fortfarande hatar ibland, att jag är elak, självisk och egoistisk. Vi är alla människor med våra fel och brister, men vi har också ljusa sidor. Jag tror att vi alla kan dra vårt strå till stacken, sluta lyfta hat som ett ideal, göra något bra för någon annan och om vi arbetar för att tillsammans sluta hata tror jag världen kan bli en bättre plats för oss alla.

Annons

Vänsterns info-blad

mars 11, 2014

Har fått information om att vänstern delar ut ett informationsbrev ”Varbergs kommunnytt” där jag blir omnämnd. Tydligen skriver man

Lilith Svensson (kd) var enligt henne själv realist och hävdade att det går inte att höja personaltätheten. Anledningen till att det inte går är också självklar: det kan krävas skattehöjning och kristdemokraterna har lovat att aldrig, aldrig, aldrig höja skatten.

Vänstern använder som vanligt en retorik som medvetet misstolkar. Jag är inte det minsta förvånad men antar att jag bör förklara då inte alla sitter och lyssnar på kommunfullmäktige och därmed kan dra slutsatsen att det var detta som jag sa.

Det handlar om en motion som Jeanette Qvist skrivit angående att minska barngrupperna i förskolan och som jag röstade nej till. Med tanke på att Kristdemokraterna vill minska barngrupperna i förskolan kan detta te sig något underligt. Qvists motion handlade om att kommunen inom tre år skulle garantera att vi skulle införa ett tak för barngrupperna. Till och med S ser stora svårigheter vilket framkommer i den reservation som de lämnade i kommunstyrelsen. Redan idag har vi svårt att rent praktiskt bygga ut förskolorna i den takt som det  behövs. Jag sade ingenting i mitt anförande om att det var orealistiskt att höja personaltätheten, jag pratade om hur realistiskt det var att vi skulle få fram alla de förskolor som skulle behövas, och då handlade det inte om ekonomi utan om att praktiskt få fram planer, mark och byggnader. I diskussionen som vi hade inom Kristdemokraterna ville vi egentligen bifalla motionen men såg hur orealistiskt det skulle vara, och tycker att det är oärligt att bifalla något som vi redan idag vet att vi inte klarar av. Det är att-satserna i en motion som man säger ja eller nej till, inte motionens intention. I Alliansen är vi fullkomligt överens om att barngrupperna i förskolorna ska minska, vi bygger så mycket vi bara kan för att på så sätt kunna minska barngrupperna, vi för även diskussionerna vad vi kan göra mer.

Jag berättade i mitt anförande om att Kristdemokraterna har ett förslag om att finansiera minskningen av barngrupperna genom att höja maxtaxan. Maxtaxan har inte höjts på över 10 år, den har inte ens indexuppräknats som de flesta avgifter gör. Maxtaxan var något som s införde och något som gynnat de som tjänar mest, varje år har det blivit relativt billigare att ha sina barn i barnomsorgen, och vistelsetiden har också ökat.

Jag har inte sagt att Kristdemokraterna aldrig, aldrig, aldrig kommer att höja skatten, däremot har jag sagt att jag inte kommer att vara med att ta några skattehöjningar. När jag sa detta visste jag att jag inom de närmaste åren skulle sluta med politiken och jag visste också att vi inte har något behov av att i dagsläget höja skatten i Varberg. Det går bra för Varberg. Vi gör överskott. Innan vi ens överväger att höja skatten ska det finnas mycket goda skäl. Jag tror på att en god ekonomi också handlar om att människor ska ha pengar kvar i sin plånbok. Jag tror inte på att plocka in så mycket pengar som bara är möjligt för att vi som några övermänniskor som vet så mycket bättre än du själv vad du ska lägga dina pengar ska fördela dessa pengar till olika projekt. Men vi ska ha en god kvalité på välfärdens kärna, där ingår barnomsorgen.

 

Budgetanförande 2013

november 19, 2013

Ordförande, presidium, ledamöter och åhörare

Då står vi då åter här och diskuterar kommande års budget. Det finns många gånger som jag har skickat en tacksamhetens tanke åt Varbergs goda ekonomi. Oerhört tacksamt att verka i en tillväxtkommun. Varberg är en fantastisk kommun och det är inte bara jag som lokalpatriot som tycker detta utan vi har blivit utnämnda både som tillväxtkommun 2010 och nu senast som superkommun. Att växa innebär ju också att vi måste bygga, det handlar om bostäder och det handlar om skolor och förskolor. Och det handlar om infrastruktur.

Nu har vi äntligen fått tillåtlighet vad gäller tunneln under Varberg som kommer innebära en fortsatt centralt placerad station. På Jörgen Warborns fråga om folkomröstning kan jag säga att frågan även för oss är avgjord, folkomröstning är inte aktuellt. De kommande åren kommer vi att se en fantastisk stadsutveckling i Varberg. Vi ska inte sticka under en stol med att det kommer att innebära en hel del olägenheter men Varberg2025 kommer att ha en tunnel och ett väl fungerande resecentrum, en yteffektiviserad Farehamn och byggandet av den nya stadsdelen i hamnområdet kommer vara i full gång. Med dessa framtidsorienterade projekt har vi fantastiska möjligheter att uppfylla vår vision om att bli västkustens kreativa mittpunkt.

Kristdemokraterna vill sätta fokus på barn och unga, därför är det extra roligt att en stor del av Alliansens extra satsningar handlar just om barn och unga. Nya förskoleavdelningar ökar möjligheterna till minskade barngrupper, stöd till barn med behov av särskilt stöd, läs- och matematiksatsning, förstärkning av gymnasieskolan, satsning på psykisk hälsa för barn och unga samt satsning på unga som står för långt bort ifrån arbetsmarknaden.

Jag ser det som vårt gemensamma uppdrag att ansvarsfullt förvalta de medel vi har för att vi ska få ut största möjliga nytta, en god samhällsekonomi handlar inte om att få in så mycket pengar som möjligt så att kommunen kan investera till bristningsgränsen, resurser måste få finnas kvar hos hushållen. Det är ju ingen hemlighet att jag vurmar för låga skatter och att man på så sätt ska ha större frihet att göra vad man själv vill för sina egna pengar. Förra året stod jag i talarstolen och lovade att jag inte skulle komma att vara med om att besluta om höjda skatter, tack och lov så fortsätter vi att ha en oförändrad skattesats även 2014. Och då detta är mitt sista budgetfullmäktige känns det ju skönt att jag kan bocka av att jag har hållit detta löfte.

Ett annat löfte jag avlagt i talarstolen är att Varbergs kommun ska visa bättre resultat vad gäller attityder till företagande, även detta kan nu bockas av. Som ordförande i Miljö- och hälsa vet jag att hur vi agerar påverkar resultatet för hela kommunen. Ett av fullmäktiges mål är att vi ska ha ett bättre företagsklimat för fler jobb. I min nämnd har vi brutet ner detta mål och arbetar för att företagsklimatet ska bli bättre genom att fokusera på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande. Och företagsklimatet har den senaste tiden blivit bättre. Och vi ska fortsätta arbeta för att det blir ännu bättre.

Jag vill också säga att jag ser fram emot och hoppas att vi snart får se min motion om belysning mellan ankaret och Kåsa bli verklighet.

Så med detta sagt vill jag yrka bifall till liggande budgetförslag

Alliansens budget presenterad

oktober 22, 2013

20131022-072305.jpg

Igår presenterade vi vårt budgetförslag. Som det står i tidningen är det ett stort fokus på barn och unga. Kristdemokraterna har ett gemensamt fokus i hela Sverige på barn och ungas uppväxtvillkor vilket gör det extra roligt att vi i Varberg också väljer att satsa. Budgeten handlar bland annat om möjlighet till minskade barngrupper genom planerna på många nya förskoleavdelningar, stöd till barn med behov av särskilt stöd, läs- och matematiksatsning, förstärkning av gymnasieskolan, bättre mat på skolor och boenden, fler elever till kulturskolan och mobil ungdomsverksamhet på landsbygden, satsning på psykisk hälsa för barn och unga samt satsning på unga som står längre bort ifrån arbetsmarknaden än önskvärt. Vi satsar även på att öka tryggheten i omsorgen, fokusera på hälsoarbetet, mer resurser till e-böcker till biblioteket, friskvård i simhallarna, att värna föreningslivet i Karl-Gustav, värna gröna värden och skapa bättre trafikmiljö, på planering för hållbar tillväxt och god samhällsekonomi, ett attraktivt centrum och e-tjänster.

Vi har det bra i Varberg och kan göra tunga satsningar eftersom vi har en god ekonomi, en god ekonomi efter åratals av ett gott förvaltarskap av skattebetalarnas pengar (tack vare ett långvarigt alliansstyre långt innan alliansen fanns som begrepp). Varbergs kommuns ekonomi är stark och ska fortsätta att vara det. Vårt uppdrag är att förvalta de medel vi har så att vi får ut största möjliga nytta. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att skapa resurser utan om att resurser ska finnas kvar hos hushållen. En låg skatt har stor betydelse, inte minst för de med mindre marginaler. Varberg fortsätter att ha en relativt låg skattesats (känns ju skönt med tanke på att jag från talarstolen har lovat att inte vara med och höja skatten och att detta faktiskt är min sista budget, när budgeten beslutas 2014 är det det nya kommunfullmäktige som antar den, så jag håller mina löften).

Vi fortsätter att arbeta för att Varberg ska vara Västkustens kreativa mittpunkt 2025.

ett provval utan mig den här gången

september 22, 2013
tags:

Häromdagen dök provvalsmaterialet upp i brevlådan. Den här gången finns inte mitt namn med ibland kandidaterna, det beror inte på att jag har råkat falla bort eller att ingen har velat nominera mig utan helt enkelt på att jag valt att inte ställa upp i valet 2014. Varken till riksdag, till region eller till kommunen. Beslutet tog jag egentligen redan i samband med valet 2010, då sa jag att jag skulle göra ett sista försök att komma in i Riksdagen. Min dröm var att vara med och reformera skattesystemet, att göra det enklare.

Visst skulle det kunnat bli så att jag hade ångrat mig och valt att än en gång vara med i valrörelsen och tävla om väljarnas röster. Men jag har inte ångrat mig utan står fast vid mitt val, det känns faktiskt riktigt bra även om jag under mandatperioden svajat ett par gånger i mitt beslut.

Jag tror att du behöver brinna för att vara engagerad politiskt och om du känner att den där brasan falnar är det bra att ta ett steg tillbaka. Det finns alltför många som finns kvar trots att deras engagemang inte är lika kraftfullt som i början. Jag kommer inte att dra mig tillbaka i förtid utan kommer att slutföra mina uppdrag. Sedan får vi se vart jag tar vägen, utan ett politiskt engagemang har jag större möjligheter att satsa på en karriär. Kanske fortsätter jag inom Skatteverket, kanske söker jag mig vidare till det privata näringslivet. Jag ser fram emot nya utmaningar, längtar efter att göra något nytt, så om du har något tips så får du gärna hojta till. Den 1 januari 2015 står jag helt utan politiska uppdrag.

den nya internetavgiften

juni 26, 2013

Nu räcker det inte längre med de avgifter som man betalar till sin internetleverantör utan man ska även betala en avgift till Radiotjänst. Visserligen berör det inte mig personligen, jag betalar redan tv-avgift, däremot anser jag att det är ganska fult. Radiotjänst skriver på sin webbsida ”Utrustning som t ex en dator eller surfplatta med internetuppkoppling är nu en tv-mottagare i juridisk mening och därmed avgiftspliktig. Sådan utrustning blev avgiftspliktig i och med att tv-sändningar blev tillgängliga på webben.”. Så eftersom man valt att även köra tv-sändningar via webben så innebär det att alla med en dator ska betala. Så som jag ser det hade man lätt kunnat undvika detta genom att man fick ett kundnummer som man sedan kunde använda när man ville logga in på SVT-play. Men det är kanske lagen som behöver skrivas om. Radiotjänst skriver att det är möjligt för juridiska personer att plombera/blockera en tv-mottagare för att den på så vis inte ska vara avgiftspliktig däremot är det inte möjligt för privatpersoner.

Borde uppdraget skrivas om? Borde den finansieras genom skattsedeln? Skulle uppdraget begränsas? Varför ska public service ägna sig åt nöjesprogram? En låg avgift via skattsedeln och ett smalare uppdrag t.ex. samhällsbevakning, nyhetsbevakning och utbildningssyfte.

när det enda som ska tillsättas är rollbesättningen

maj 19, 2013

Tittade på Uppdrag gransknings Den goda viljan I programmet talar man med människor som anser att de blivit felaktigt framställda i media. Ibland kan jag få känslan av att en journalist har en färdig story och det som de behöver är skådespelarna som ska säga sina repliker vilket fick mig att tänka på när jag för ett par veckor sedan uttalade mig i TV4 Halland om fiskdöden. Speakerrösten talade om att man i Varberg hade olika uppfattningar om vem som var ansvarig för tillsynen av dagvattnet, sedan kom jag i bild och där säger jag ”ja det är ju VIVAB”. Frågan jag fick var inte vem som var ansvarig för tillsynen av dagvattnet utan frågan jag fick var vem som var ansvarig för dagvattnet. Visst, kanske är det inte en stor sak men jag blev ändå lite irriterad över att det blev fel. Därför skickade jag morgonen efter ett mail till TV4 Halland.

Hej,
Försökte hitta en mailadress till Olof Andersson som gjorde inslaget om fiskdöden i Varberg men kunde inte hitta någon sådan. I inslaget framställs det som om det finns en oenighet om vem som är ansvarig för tillsynen av dagvattnet, så är inte fallet. Jag sa flera gånger att det är vi som tillsynsmyndighet som har ansvaret för tillsynen av dagvattnet men att vi anser att VIVAB har ett ansvar för dagvattnet. Att ha ansvar för dagvattnet är inte samma sak som att vara ansvarig för tillsynen av dagvattnet.

Med vänliga hälsningar
Lilith Svensson
Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Varbergs kommun

Jag fick sedan ett svar av Nyhetschefen.

Hej,
Ang synpunkter på inslag:
Efter att ha pratat flertalet gånger med miljö och hälsoskyddskontorets ansvarig tjänsteman , som inte ansåg att det var kommunens sak och VIVABS ledning , som inte ens kände till utsläppet klockan 22.00 trots att det upptäcktes tidigt på dagen i måndags och som därefter hänvisar till polisen så har vi dragit slutsatsen att det är oklart vem som ansvarar för ärendet i detta fallet –dvs vid ett akut läge.

Det du skriver nu ; att ni ”anser” att VIVAB har ansvaret för dagvattnet generellt , det känns också otydligt. ”Anser” VIVAB detsamma ?

Frågan det gäller främst är vem som ansvarar för att vidta åtgärder i ett akut läge vid ett giftutsläpp, och vår slutsats är att varken Miljö och hälsa eller VIVAB känner sig ansvariga. Både Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen ifrågasätter kommunens ansvarstagande och vad jag vet har varken VIVAB eller miljö och hälsoskyddskontoret varit på plats för att ta egna vattenprover eller prov på fisken.

Vilket är intressant information till invånarna i Varbergs kommun.

Mvh

MARIE SJÖBERG
Nyhetschef TV4Nyheterna Halland

Som sagt, det jag vände mig emot var att man framställde det som om det fanns oklarheter vad det gäller ansvar för tillsynen. Själv tackade jag bara för svaret och tänkte som jag brukar göra när det t.ex. gäller en vara/tjänst jag köpt och inte var nöjd med dvs. brukar aldrig gå tillbaka och klaga utan bestämmer mig bara för att inte återkomma till butiken/märket etc.. För det var så det kändes. Givetvis förstår jag att det är en del i mitt uppdrag som ordförande i en nämnd att prata med journalister om vissa saker och jag måste fullfölja mitt uppdrag men kan jag undvika det så ställer jag mig inte gärna inför deras kamera igen.

Vem ska betala?

april 9, 2013

Via Twitter (en riktig guldgruva) hittar jag länken till Barometern och inlägget från 19-åriga Sofia. Jag kan inte låta bli att tycka lite synd om henne, tror inte att hon har kunnat föreställa sig vilka reaktioner hennes inlägg kommer att väcka och den starka våg som kommer med sådana reaktioner (ja eller så är hon fullt medveten och har skrivit sin text för att väcka reaktioner, vad vet jag). Sofia är inte ensam om att föra fram dessa åsikter, man talar om exempelvis medborgarlön och att den möjliggör för andra värden att få växa, att människor kan ägna sig åt kultur istället för att fastna i ekorrhjulet. Men för oss som sitter fast i ”ekorrhjulet” så väcker det viss anstöt. Om jag arbetar och försörjer mig varför ska inte du arbeta och försörja dig?

Jag anser att vi ska ha ett skyddsnät, att samhället ska vara där och fånga upp de som inte klarar sig själva, att man ska kunna få försörjningsbidrag, att det finns a-kassa när man står mellan två olika jobb, att vi ska ha studiebidrag etc. Men många gånger talas det mer om rättigheter än skyldigheter. Vad har vi för skyldigheter gentemot varandra och mot vårt gemensamma samhälle? Vad kan vi förvänta oss av varandra?

Givetvis kan man känna att man inte vill arbeta, det är många som går och drömmer om mångmiljonvinsten för att bli ekonomiskt oberoende och få göra precis vad man vill. Men att inte vilja arbeta är inte samma sak som att man har rätt att slippa arbeta för sitt uppehälle. Samtidigt är det ändå en intressant vinkel som hon lyfter upp, kanske är det så att vi arbetar för mycket, för visst är det så att många av oss hade klarat oss med betydligt mindre boende och mindre prylar. Miljön hade också tjänat på det och kanske hade vi till och med varit lyckligare om vi gick ner i arbetstid och tillbringade mer tid tillsammans. Jag vet inte. Men det är ett val man gör, vi kan inte förvänta oss att samhället ska betala för att vi inte vill arbeta.

Sedan är det ett dilemma med människor som inte vill arbeta (nu tror jag inte det är så fasligt många, de allra flesta vill nog försörja sig själva), hur mycket resurser ska vi lägga ner på åtgärder/vuxendagis som inte ger ett önskat resultat. Ska människor som inte kommer i arbete gå från åtgärd till åtgärd? Jag vänder mig emot när siffrorna på sysselsatta människor blir viktigare än innehållet i sysselsättningen, när statistiken är det enda som betyder någonting.

I rättvisans namn får man väl säga att Sofia inte säger att hon inte jobbar eller att hon inte kommer att jobba, hon säger ju faktiskt bara att hon inte vill jobba och det är ju mycket man gör här i livet som man egentligen inte har särskilt stor lust till.

Upplys mig!

mars 26, 2013

Lite då och då, senast idag, hör jag att hyresrätter är en missgynnad boendeform. Ett skäl som anges är att ”bostadsrättsinnehavare och villaägare har skatteavdrag på räntorna”, och givetvis tar man också upp rotavdrag.

Jag vill verkligen förstå. Har du en länk till undersökningar eller dylikt som kan göra mig mer upplyst så tar jag tacksamt emot denna. Jag har ställt frågan men får inget bra svar. Men jag ser och hör det allt oftare och jag vill veta om det stämmer.

Ja vi får avdrag för våra räntor som vi betalar på våra lån men det spelar ingen roll om du har lån för att du köpt ett hus/lägenhet, en bil eller om du slösat upp varenda krona av lånet. Du får som privatperson avdrag för dina räntor och du får på så sätt tillbaka skatten dvs. 30 % av dina räntor upp till 100 000 kr per år.

Om vi gör ett mkt förenklat räkneexempel så innebär det att om du tjänar 100 000 kr per år och ska betala 30 % i skatt så ska du betala 30 000 kr per år i skatt. Om du betalar räntor på 10 000 kr så får du göra avdrag med dessa dvs. 100 000 – 10 000 = 90 000. Det innebär att du ska betala 30 % i skatt på 90 000 kr istället vilket ger en skatt på 27000 kr. Du ”får tillbaka” 3000 kr dvs. 30 % av dina räntor.

Om du har ett företag och har räntor så är räntorna en kostnad i ditt företag, kostnader är avdragsgilla i sin helhet. Företaget skattar på den vinst som företaget gör, vinsten är intäkterna minus kostnaderna. Företaget får alltså avdrag för sina räntor.

Och om vi tar det här med rotavdrag så har jag skrivit om det förut både en och två gånger. Om du renoverar ditt hyreshus får du avdrag med kostnaderna antingen som direkt eller så läggs det på avskrivning.

Jag vet att det periodvis har varit subventioner av olika slag till hyresrätter men snälla om ni sitter inne med upplysningar om varför det är en ogynnad boendeform så upplys mig!

Mitt inlägg i bostadspolitiska debatten

mars 19, 2013
ordförande, ledamöter och åhörare
Vi är alla överens om att det behövs fler bostäder, det är ju därför ett av våra strategiska mål är att bygga fler bostäder för att öka attraktiviteten. Vi vill bygga mycket mer samtidigt är det inte nya stora anonyma miljonprogramområden som vi ropar efter utan det handlar om att bygga en stad där människor trivs och vill vara. Satsa på gröntak och stadsnära odling, låt hyresgäster adoptera rabatter och grönytor för att själva odla, gör hanteringen av dagvatten till vackra inslag, det handlar om hur livet mellan husen ska se ut, vi mår bra av mycket grönt runt omkring oss, vi mår bra av platser där vi kan träffas och vara tillsammans. Varberg ska vara en plats där man vill att sina barn ska växa upp på. En plats där barn och unga, äldre och medelålders, ja där du och jag kan känna oss trygga. 
 
Det handlar inte heller om att riva ner kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer och ersätta ett litet 1700-tals hus med större hyresfastighet. Här måste vi vara kreativa tror jag, anpassa nybyggnationen efter den kringliggande miljön, och var inte rädd för nya lösningar. Jag ser hellre att man bygger in och integrerar ett äldre hus i det nya än att man river för att bygga ett helt nytt kvarter. 
 
infrastrukturen jätteviktig, vi behöver en stad med goda kommunikationer. En stad som inbjuder till att gå och cykla i. En stad där man med lätthet väljer kollektivtrafiken istället för den egna bilen när cykeln inte är ett alternativ. Med en tågtunnel under staden och ett nytt resecentrum får vi detta, dessutom även en ny attraktiv stadsdel. Kristdemokraterna ser fram emot den planerade tunneln. 
 
Det arbetas i kommunen på att göra samhällsbyggnadsprocessen mer effektiv, ett problem är ju att det ofta tar väldigt lång tid från det att planeringsarbetet inleds tills dess att husen väl står på plats. Dessutom är vi här inne angelägna om att vi får den typ av bostäder i kommunen som vi önskar dock finns det en risk att vi ställer sådana krav som fördyrar produktionen och gör att processen tar längre tid. När kommunerna ställer olika krav minskar chansen för ett bolag att bygga enligt färdiga koncept och kostnaderna för byggandet ökar. Här gäller det att vi finner den rätta balansen, för givetvis vill vi vara med och påverka, vi vill ha miljövänliga, energieffektiva och kostnadseffektiva bostäder. Det handlar om politikens gränsdragning, vi behöver ha i åtanke att vår välvilja inte blir en bromskloss. 
 
Som ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommer jag i kontakt med bullerproblematiken vid byggnation. Man arbetar inom kommunen för en bättre samverkan men är samtidigt styrd av nationella beslut. Jag ser fram emot den utredning som regeringen tillsatt, senast i augusti ska utredaren redovisa hur samordningen av planläggningen och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och hänsyn enligt miljöbalken i fråga om buller ska öka. Syftet är att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. 
 
Bostadsbyggandet kan inte byggas bort över en natt. Ett sätt är att fritidshusområden blir permanentboende, här har vi den kommande fritidshusutredningen i kommunen. Ett annat är stimulering av andrahandsuthyrningen, att alliansregeringen uppmuntrar att vi hyr ut delar av vår privatbostad. Jag vet inte hur många som vet det men i år är det möjligt att helt skattefritt ha en hyresinkomst på 50 000 kr. 
 
Som avslutning vill jag bara säga att jag tycker att det är jättebra att vi gemensamt har beslutat om att sätta fokus på att öka bostadsbyggandet. Tillsammans kan vi skapa en ännu attraktivare kommun. 

Med varm hand lämnar jag över ordförandeklubban

februari 15, 2013

I måndags var det dags för årsmöte hos Kristdemokraterna i Varberg. Jag hade i år avböjt omval som ordförande. Den främsta orsaken är att jag även är gruppledare och jag anser att dessa två roller lämpligen bör vara åtskilda. Jag valdes till ordförande innan valet, efter valet blev jag också gruppledare. Det känns väldigt bra att min kommunfullmäktigekollega Kerstin Hurtig har övertagit ordförandeklubban, själv sitter jag nu på vice ordförandeposten.

avtackning

 

 

 

 

 

 

Jag fick en bukett vackra tulpaner med mig hem. Själv är det tyvärr en av mina svagare sidor, det här med att komma ihåg att köpa blommor och visa uppskattning. En del verkar verkligen ha det i sig, ni vet sådan som alltid kommer ihåg födelsedagar etc. kanske borde öva på att bli lite mer sån, jag tycker det är en fin egenskap (och en egenskap man helt klart kan öva upp).

Tack för tiden som ordförande i Varbergs lokalavdelning! Med varm hand lämnar jag nu över ansvaret som ordförande till Kerstin som jag tror kommer att göra ett mycket gott arbete.

Varför fler fysiska bibliotek?

januari 6, 2013

Jag har under en längre tid gått och retat mig på kraven på skolbibliotek och nya folkbibliotek. Bibliotek är jättebra att de finns, vi behöver bibliotekaries hjälp och kunskap, biblioteken fungerar som mötesplatser etc. Men vi behöver inte fler, vi behöver inte satsa mer pengar på lokaler att förvara böcker i. Vi behöver utbyggda e-bibliotek. Varför begränsa oss, med e-böcker kan vi utöka tillgången enormt utan dyra lokalkostnader. Det är här framtiden finns. Alla elever kan få sin kurslitteratur rakt ner i läsplattan och de kan ha med all kurslitteratur hem från skolan.

Låt oss sluta ge gamla lösningar på våra behov, sluta kräv nya bibliotek/skolbibliotek.

20130106-115537.jpg

Vad hände 2012?

januari 2, 2013

Då går vi än en gång in i ett nytt år och vi har nya möjligheter att börja om från början. Tänk att det redan har gått 3 år sedan vi gick in i valåret 2010, nästa år är det på nytt val. Så här i början av 2013 kan det vara på sin plats med en liten tillbakablick på 2012.

I januari invigdes vårt kulturhus, Komedianten, under pompa och ståt. Ett kulturhus som förutom bibliotek har en stor och ljus konsthall med nutidskonst att beskåda, det finns barnteaterscen, sagogrotta, möjlighet att sitta och plugga, en konstpedagogiska verkstad, och Tovedahls café. Kulturhuset blev en stor succé och besökandet ökade.

Göran Hägglund utmanades om partiledarposten av Mats Odell. Göran Hägglund omvaldes till partiledare med 70 % av rösterna, Maria Larsson till första vice ordförande med 56 % av rösterna samt David Lega som valdes enhälligt utan diskussion till 2:a vice ordförande. Utmaningen ledde till många interna diskussioner inom partiet som jag tror har varit nyttigt.
Jag blev omvald som ordförande för Kristdemokraterna i Varberg. Jag är sedan valet både gruppledare och ordförande och det kanske inte är helt optimalt. Jag tror att det skulle vara bättre att om dessa roller var uppdelade, vilket vi tidigare har haft.

I april antogs mål och inriktningar för Varbergs kommun. Dessa handlade om ökat ansvar för miljön och klimatet, bättre företagsklimat för fler jobb, fler bostäder för ökad attraktivitet samt fokus på välfärdens kärna. Dessa mål och inriktningar tog sitt avstamp i vår nya vision om att bli västkustens kreativa mittpunkt. På nationaldagen hade jag den stora äran att, tillsammans med  kommunfullmäktiges ordförande Margareta Lorentzen dela ut kommunens miljöpris. Priset gick till Anna-Greta Sturesson och Göran Johnsson för deras arbete med ängs- och betesmarkerna kring gården Vadkärr.
I november var det som vanligt budget som hanterades på fullmäktige, här kan du läsa mitt budgetanförande. Jag måste säga att det är en ynnest att bo i en tillväxt kommun som av tradition styrs av alliansen även innan alliansen var ett begrepp. Vi har en god ekonomi och behöver inte dra ner på verksamheter som en del andra kommuner tvingas göra. Med det sagt inte sagt att vi har ett stort överskott som vi inte vet vart vi ska göra av. Vi har en tung framtida investeringsbudget och det är nödvändigt att prioritera. Göran Hägglund besökte Varberg och de två EU-projekten Steget mot arbete och Revansch. Det blev en stor artikel i HN.

Och sedan var vi helt plötsligt framme vid årets slut, bloggen har inte varit så frekvent uppdaterad under året vilket säkert bidrar till att jag glömt mycket som hänt under året.

Därför sade vi upp HBO

december 29, 2012

Såg jättemycket fram emot att HBO skulle komma, gillar hela idén med att kunna kolla på TV när jag vill, inte intresserad av att följa en tv-tablå. Har Netflix och ville komplettera med HBO eftersom jag tycker de gör så bra serier. När vi skulle titta på HBO gick det inte att titta på TV:n. Maken skickade ett mail. 

Hej!

Igår skulle jag tillsammans med min familj titta på en film på HBO. Jag anslöt som vanligt min iPad till tv:n då vi skulle titta tillsammans men döm av min förvåning när det dyker upp en text som säger att HBO inte tillåter att visa program på en extern skärm. Vad är detta för konstigheter, skall vi inte kunna titta tillsammans? Då försvinner anledningen för mig att ha detta abonnemang. Jag förväntar mig inte att ni skall ändra er policy men jag vill då avsluta mitt konto hos er.

 

Svaret från HBO Nordic Kundtjänst:

 

Hej,

och tack för ditt meddelande.

Alla HBO´s originella serier ska finnas (utom Oz och Deadwood för tillfället,) samt serier från Starz t.ex. Magic City. Vi håller på att uppdatera en serielista på våra sidor inom kort. Tack för ditt tålamod

Ditt abonnemang har avbeställts omedelbart

Kan ta några dagar innan kontot är helt avslutat

Tack för ditt tålamod

Med vänlig hälsning

HBO Nordic Kundtjänst

 

Känns lite som om man missuppfattat vårt mail men positivt att det inte verkar vara något problem att avsluta men mycket tråkigt att det inte fungerade så som vi hade hoppats. Om man bestämmer sig för att göra det möjligt, precis som med Netflix, att kunna titta på HBO på TV:n från paddan så är det mycket möjligt att vi gör ett nytt försök.

Jag tror på framtiden

december 18, 2012

Ja det är nog så, för det allra mesta har jag en väldigt positiv tro på framtiden. Jag tror att mänskligheten utvecklas till det bättre (Steven Pinker har skrivit bra om detta, recension i DN) 

Vi vill inte fortsätta förgifta vår värld, vi vill inte kriga mer utan lösa problemen genom dialog, vi vill inte utnyttja svagare människor, vi vill inte att människor ska behöva tigga, vi vill att våra kläder och mat ska vara giftfria. Vi reagerar när vi hör talas om orättvisor, vi blir upprörda när människor, natur och djur blir felaktigt behandlade.

Jag har också stor tilltro till teknikutvecklingen. Jag älskar teknik (som fungerar, för det ska den göra, jag är ingen tekniknörd på det sättet). Jag gillar att vi har fått plattor i kommunen  och att jag slipper bli dränkt i handlingar, efter ett år med handlingar fyllde jag fyra kopieringspapperslådor, och då får jag ändå inte mest handlingar. Tänk vad mycket handlingar det blir när man tänker på alla som är engagerade. Jag gillar att läsa böcker på min platta. Det är svårt att förstå för den som inte har prövat, jag har försökt att övertala men ord räcker inte, man måste själv prova för att bli frälst (ungefär på samma sätt vad det gäller sociala medier, försök att sälja hur trevligt och bra det är med typ twitter till någon som aldrig testat och inte överhuvudtaget tror det är en bra idé, ni som har försökt vet ju att det är som att tala till en tegelvägg). Jag kan låna böcker gratis på biblioteket, jag slipper att drabbas av förseningsavgifter eftersom boken slutar fungera när tiden har gått ut, om jag läser ut boken och biblioteket är stängt kan jag låna en ny utan att behöva gå ut. Jag slipper tyngden av tjocka böcker och jag behöver bara ha med mig plattan så har jag allt med mig.

En del blir upprörda över att barn numera kan få bankkort (nu kan yngre få bankkort) 

Jag tycker det är jättesmidigt att min dotter har kunnat få ett bankkort, nu är hon visserligen 11 men jag har svårt att se varför jag skulle sagt nej om det fanns möjlighet och om hon kommit tidigare och bett om det. Hur smidigt som helst att kunna föra över hennes månadspeng då man ofta inte har kontanter hemma. Som förälder är det mitt ansvar hur mycket pengar jag tycker att hon ska kunna ha på sitt kort. Det handlar ju inte om kreditkort. Är pengarna slut på kortet så är de slut på kortet vilket är samma sak som om pengarna är slut i plånboken. Jag tror att det är bra att barn tidigt får lära sig att hantera kort och förstå värdet, helst med tanke på att jag tror att det i framtiden kommer att vara kort som gäller. För oss som inte växt upp med kort är det säkert svårare att hantera eftersom vi inte ser när pengarna tar slut.

Jag har stor tillförsikt inför framtiden och de hjälpmedel som troligtvis kommer att finnas när jag blir gammal. Om jag inte klarar av att gå på toaletten eller duscha själv hoppas jag att jag kommer kunna få teknisk hjälp med det. Är inte alls sugen på att bli tvättad av en okänd människa (ja absolut inte av någon jag känner heller för den delen). Jag vill fortsätta att gå på toaletten själv. Dessutom så kommer jag inte att behöva känna mig ensam med de sociala medier som finns idag kommer vi som överlevt våra vänner kunna samlas ute på nätet och köra ett digitalt kafferep.

Välkommen ljuva framtid!

Socialministern Göran Hägglund på besök i Varberg

november 22, 2012

Bild

Igår var Göran Hägglund på besök i Varberg och fick information om projekten Steget mot arbete och Revansch.

Bild

Mötet startade med att socialchefen Håkan Strömberg hälsade välkommen.

Bild

Därefter fick vi information från projektledarna för projekten, därefter några deltagares erfarenheter. Mycket intressant möte. Det känns som om vi är på rätt väg i Varberg.

I Hallands nyheter gör Göran Hägglund ger Varberg tummen upp

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

november 20, 2012

Som ordförande i nämnden fick jag inleda detta avsnitt i budgetdebatten:

 

Jag vill börja med att säga att jag är mycket glad för det tillskott som vi får i nämnden för inventeringen av de enskilda avloppen. Ett av våra mål i miljö- och hälsoskyddsnämnden är att vattenkvalitén ska förbättras. Enskilda avlopp utgör en betydande utsläppskälla av fosfor och kväve och det är viktigt att antalet åtgärdade avlopp ökar.
 Jag ska också passa på att nämna, när jag står här i talarstolen, att man som fastighetsägare har ansvar för att man har ett fungerande avlopp oavsett om vi har hunnit inventera avloppet eller ej och jag vill uppmana de fastighetsägare som vet med sig att de har ett bristande avlopp att åtgärda detta snarast även om ni inte har fått ett föreläggande från förvaltningen.
I nämnden ser vi fram emot den vatten- och avloppsplan som håller på att tas fram, planen kommer att klarlägga var utbyggnad för det kommunala VA-nätet kommer att ske. Denna kommer att underlätta arbetet med de enskilda avloppen.
För att bidra till fullmäktiges mål om bättre företagsklimat och fler jobb kommer vi att fokusera på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande. Vi vill att utgångspunkten i förvaltningens möte med enskilda och företagare ska vara att det ska vara lätt att göra rätt från början. Förvaltningen är med i ett EU-projektet Tillsynssamverket i Väst som är ett utbildningsprojekt där man fokuserar på de mjuka frågorna exempelvis bemötande och kommunikation.
För att skapa fler bostäder ser vi att det är viktigt att den förorenade mark som finns saneras. Vi ska också dra vårt strå till stacken så att vi får en effektivare samhällsbyggnadsprocess och göra vad vi kan för att inte behöva begära mer tid för att yttra oss om olika planer och dylikt.

 

 

Budgetanförande 2013

november 20, 2012
De senaste åren har vi nu stått i den här talarstolen och talat om att sämre tider nalkas och att vi ska vara återhållssamma med våra resurser trots att vi visar goda resultat. Nu har vi kunnat läsa om varsel i tidningarna och det verkar tyvärr som om våra farhågor kan bli verklighet. 
 
Sveriges ekonomi påverkas av Europas, när sysselsättningen viker så påverkas den kommunala ekonomin. Då känns det skönt att vi har en stark ekonomi i grunden. Kristdemokraterna anser att det är vårt uppdrag som förtroendevalda att ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser så att vi får ut största möjliga nytta.
 
Det är roligt att bo i en växande kommun men en växande kommun kostar också pengar. Inom Alliansen har vi främst valt att prioritera kärnverksamheten. Givetvis finns det mycket behjärtansvärt som man skulle önska att man också hade råd med men med tanke på en orolig omvärld och en redan hög investeringsbudget måste man prioritera. Den budgeterade investeringsnivån ligger högre än tidigare och  största delen ligger på barn- och utbildningsnämnden för att möta upp de behov som finns av platser i förskola/skola. 
 
Att höja skatten ser jag inte idag och absolut inte heller inom en snar framtid som något alternativ. Jag har mkt svårt att se mig själv någonsin rösta ja till ett sådant förslag. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att vi politiker ska ha en stor kista att fördela från utan även om att pengar ska finnas kvar i hushållen. 
 
Ett av våra mål är fokus på välfärdens kärna. Vi vill vara en attraktiv kommun. För att uppnå hög livskvalité behövs en god balans mellan familjeliv och arbete och då är det viktigt att våra kärnverksamheter fungerar och att barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor. Det handlar om fungerande och trygg äldreomsorg och hög kvalité på skola och barnomsorg.
 
 I Varberg tror vi på valfrihet och människors förmåga att välja. Familjer, barn och äldre är olika och passar inte alla in i samma mall därför är det viktigt att kunna välja sin omsorg och sin skola. Vårdnadsbidrag är ett av de alternativ som finns och som ska finnas kvar.
 
Vi vill att barn och unga ska må bättre, ett större fokus på förebyggande insatser och ökad samverkan leder till bättre resultat för barn och unga i riskzonen. Jag tycker att det ska bli spännande att se hur den nya Varbergsmodellen med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa kommer att utvecklas.
 
 Kristdemokraterna vill också gärna lyfta fram den ideella sektorn som är oerhört viktig för många barn och unga. Det handlar bland annat om föräldrar och andra vuxna som på sin fritid gör en viktig insats i olika föreningar, det tycker jag är värt en stor eloge. 
 
Små gemenskaper och nätverksbildande är viktigt för välbefinnande och för trygghetskänslan för både unga och äldre. Lokalt engagemang hos föreningar och hos allmänhet är en stark drivkraft som vi bör tillvarata.
 
I en växande kommun är det självklart att vi behöver fler bostäder. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen kommer att landa i förbättringar och effektiviseringar. Inom flera nämnder arbetar vi också för att säkerställa att den kommunala servicen växlar upp när bostadsbyggandet ökar.
 
Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma skattefinansierade välfärd. Att ha ett jobb att gå till är oerhört viktigt både för den egna försörjningen och för självkänslan. 
 
Jag har alltid varit oerhört skeptisk till många arbetsmarknadsåtgärder och skeptisk till att man grupperar in arbetslösa och ger dem likartat stöd oavsett bakgrund. Samtidigt vet jag att en del kan behöva extra stöd, och att det är viktigt att man får in foten på arbetsmarknaden. Därför är jag betydligt mer positiv till den arbetsmarknadssatsning som görs för ungdomar mellan 16-20 år som bygger på supported employment vilket är ett genomtänkt, strukturerat och individanpassat arbetssätt. 
 
Men det viktigaste för fler jobb är fler företagare och ett bättre företagsklimat. I våra mål pratar vi om att kommunen ska byta från ett myndighetsperspektiv till ett tydligare serviceperspektiv, öka effektiviteten i tillståndsärenden, och ha framförhållning vad gäller planlagd mark. Det är viktigt också att kommunen håller sig till sitt område för att undvika snedvriden konkurrens. På så här sätt kan vi underlätta så att företag kan starta och växa i Varberg.
 
För vår framtids skull måste vi värna om vår miljö och alla ta större ansvar. Det handlar bland annat om energieffektiviseringar och hållbara transporter. Vidare ska vi beakta livscykelanalyser ur ett hållbarhetsperspektiv vid investeringsbeslut, som vi gjort idag när det gäller Ankarskolan. För att öka kvalitén på vattnet vill vi öka tempot när det gäller inventeringar och åtgärder för enskilda avlopp därför är det glädjande att vi kan tillskjuta mer pengar till Miljö- och hälsa.
 
Varbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, man ska känna delaktighet och det ska finnas möjligheter till kompetensutveckling med karriärmöjligheter. Vi har många gånger diskuterat sysselsättningsgraden och har nu satt upp ett mål att samtliga medarbetare ska ha erbjudits önskad sysselsättningsgrad i mitten av 2013. Vi ska inte behöva anställa en projektledare för att ro detta mål i land.
 
Vi har många utmaningar framför oss, det handlar om klimat, miljö, globalisering, en tuffare internationell konkurrens, demografi och teknikutveckling. När vi står inför stora omvärldsförändringar är det viktigt att vår kommun uppfattas som en kreativ mittpunkt där många vill bo, verka och besöka. Om vi har de rätta förutsättningarna för att kreativiteten ska blomstra så kan vi se fram emot en ljusnande framtid.  
 
Jag vill för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till Alliansens budgetförslag

missbruksboende?

oktober 2, 2012

På Twitter hittar jag länken ”Här är vårdboendet där man får vara påtänd”, det är inget smickrande reportage för missbruksvården i Sverige och jag skulle nog inte vilja kalla det vård.

Givetvis ska vi, samhället, erbjuda vård och hjälpa människor att slippa ifrån sitt missbruk men vad gör vi med de som inte vill ha hjälp? Ingen behöver svälta, ingen behöver bo utan tak över huvudet men för att få detta måste man ställa upp på samhällets krav. Det finns de som väljer att inte göra det, det finns de som hellre smäller upp ett tält trots att det är vinter, det finns de som sover i trappuppgångar, på olika soffor varje natt etc. Det finns människor som inte kan, inte vill eller just för stunden inte är motiverade att sluta med sitt missbruk. Vad ska vi göra för dom? De som avbryter behandling efter behandling och inte vill behandlas.

Kanske är det så att du måste bli hemlös för att upptäcka hur allvarligt ditt missbruk är, för att du ska ta tag i det och söka hjälp? Men de som inte ens söker hjälp när hela livet rasar ikring dom, vart ska de ta vägen?

Ett människoliv har ett okränkbart värde även om det ser ut att vara en spillra. Ska vi bara vända bort blicken när vi ser dom, låtsas att vi inte vet om att de inte har någonstans att ta vägen när natten närmar sig? ”För det finns ju hjälp att få”.

Tak över huvudet, toalett, dusch samt mat i magen är sådant ingen i vårt samhälle ska behöva vara utan, det är minimum vad man kan förvänta sig av ett civiliserat samhälle.

Typen Västberga boende ska inte vara det allmänt rådande boendet för missbrukare. Vård ska alltid erbjudas. Vi måste fortsätta arbeta för att människor slutar missbruka, för att människor ska kunna resa sig, för att människor ska kunna börja om på ett nytt och lyckligare kapitel av sitt liv. Varje människoliv är värt den ansträngningen. Jag säger bara att jag tror att vi behöver boende som Västberga också, boende där det inte är nolltolerans, boende där du inte står på gatan om du inte lyckas att hålla dig upprätt och stå emot.

Även en knarkare har rätt till tak över huvudet, toalett, dusch och mat i magen.

Miljönämndens mål och inriktning 2013-2015 är antaget

juli 2, 2012

Idag antog vi i Miljö- och räddningsnämnden (eller minus räddningstjänstdelen eftersom den övergår till Räddningstjänst i Väst efter årsskiftet, ett samverkansförbund mellan Varberg och Falkenberg) vårt mål- och inriktningsdokument för resten av mandatperioden.

Vi har utgått ifrån Vision Varberg 2025; Västkustens kreativa mittpunkt. Verksamhetsidén är att vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Läs mer om visionen här. Nämnder och styrelser har fått i uppdrag att med utgångspunkt i visionen och fullmäktiges mål och inriktningsdokument utarbeta egna mål för sin verksamhet samt beskriva hur man ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål. KF har beslutat att arbeta utifrån 4 strategiska målinriktningar:

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet

2. Bättre företagsklimat för fler jobb

3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg

4. Fokus på välfärdens kärna

Nämnden valde att fokusera på de tre första områdena och har utifrån dessa tagit fram ett mål under varje:

1. Vattenkvalitén ska förbättras

2. Företagsklimatet ska bli bättre genom fokus på enkelhet, tydlighet, effektivitet, service och bemötande

3. Bidra till att förvaltningarna får en effektivare samhällsbyggnadsprocess