Skip to content

mer om sjukförsäkringen

september 5, 2010

Socialdemokraten Helen Pettersson (@hepe) skrev till mig på Twitter angående mitt tidigare inlägg och länkning till debattinlägg på SvD från handläggare på Försäkringskassan

och givetvis tror inte jag att människor ljuger, däremot tror jag att många blir rädda för att bli ”utförsäkrade” helst med tanke på hur det emellanåt har framställts i media och i socialdemokraternas retorik. Dock ska vi inte sticka under stol med att det finns människor som ramlar mellan stolarna. Felaktigheter uppkommer och sådana felaktigheter ska åtgärdas. De som är allvarligt sjuka ska få fortsatt sjukpenning och därmed inte vara med i introduktionsprogrammet. De som har långvarig arbetsoförmåga ska få permanent sjukersättning (förtidspension). De som inte är allvarligt sjuka men ändå arbetsoförmögna kommer att kunna få sjukpenning igen efter tre månaders karenstid.

Visst finns det exempel då man är missnöjd med förändringen men det finns också exempel på när det har gått bra, människor som känner att någon för första gången har lyssnat på dem, som känner att de äntligen får hjälp istället för att bli undanskuffade för att inte längre synas.

Reformen var nödvändig. När Alliansen tog över makten hade vi den  högsta sjukfrånvaron i världen, samtidigt som folkhälsan var i topp. Alltså, mycket tydde på att fler än de som behövde vara borta från arbetet var borta från arbetet. Det handlar alltså inte om att sjuka människor ska arbeta. Många förtidspensionerades, 140 stycken om dagen, många förtidspensionerades mot sin vilja. Är det rätt att förtidspensionera människor som inom några år kan komma tillbaka till arbetsmarknaden? Är det rätt att förtidspensionera så många unga människor som man gjorde? Vad sände detta för signaler? Ingen vill ha dig, du kan inte tillföra samhället och arbetsmarknaden någonting.

Vad som är viktigt att ta upp i den här diskussionen är de konsekvenser som det medför för människor att vara långtidssjukskrivna/förtidspensionerade. En passiv sjukskrivning kan skapa fler problem än den löser, att inte finnas med i en gemenskap att inte känna sig behövd som skapar oro, depressioner eller andra försämringar i livskvalitet. Det finns forskning som visar att risken för förtida död är cirka 3 gånger högre än motsvarande icke-pensionärer. Undersökningar bland långtidssjuka visar att de själva vill få en möjlighet att komma tillbaka till arbete. Många menar att skulle kunna arbeta om de bara fick stöd och hjälp. Under alliansens tre första år har 12 000 personer med förtidspension anmält att de ska förvärvsarbeta och många utnyttjar också möjligheten att studera eller arbeta ideellt. Det visar att det finns ett behov av att få göra något.

Av de som var långtidssjuka kände bara hälften till sin kontaktperson på försäkringskassan och knappt någon rehabilitering erbjöds. Trots att många kände sig felhanterade av systemet, trots att de var ledsna och upprörda över till exempel sin förtidspensionering var det få som uppmärksammade dem. Reformen handlar om att ge människor en andra chans, att inte vända dem ryggen. Alla förtjänar möjligheten till ett jobb.

Tidigare har många hamnat mellan stolarna där vare sig Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen tagit sitt ansvar. Därför har många sjukskrivna efterfrågat en förändring. Detta är ett sätt att komma till rätta med tidigare problematik

Annonser
11 kommentarer leave one →
 1. Liselotte Lind permalink
  september 5, 2010 15:24

  Låter bra men jag tror att en betydligt större skala människor som är sjuka tvingas till arbete trots intyg om skador, sjukdom etc. Har en mor 60 + med muskelsjukdom och förslitning som arbetet hela sitt liv. Hon är bedömd som mkt svag men skall i nuläget söka arbete.

  Assistansreformen förändrades 2007, allt man gjort medans människor liv krympts är att be försäkringskassan ge ett svar 2011 på hur de bedömmer nya reglerna har fungerat. OM ni tycker att assitansreformen skall återgå i sin ursprungliga form, varför har ni inte agerat? Är denna tid rimlig?

  Jag är så förvirrad då jag jobbat mycket ideelt med psykiskt sjuka och ser hur den psykiska ohälsan ökar, borde den inte minska om människor mår bättre och får sitt värde? Jag får inte ihop det.

  Liselotte Lind

  • september 5, 2010 15:50

   Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att stärka kvalitet, tillsyn och kontroll av personlig assistans och LSS.

   En meningsfull vardag behövs för personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen beräknar att avsätta 35 miljoner kronor per år under tre år till försöksverksamhet för kommunernas arbete med att utveckla innehållet i insatsen daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

 2. september 5, 2010 16:56

  Undersökningar visar att omkring 90% av de utförsäkrade har blivit deprimerade och mår mycket sämre av utförsäkringen, av att bli av med inkomsten (försäkringen – inte bidraget) och köras ut ur samhällsgemenskapen.

  Självmorden har också ökat av den här anledningen.

  140 personer var i själva verket 51 – sluta fiffla med statistiken!

  Så här gick det för mig.

  http://pillaren.wordpress.com/2010/09/03/ok-kara-alliansen-jag-ar-en-fuskare/

  Nu har jag noll kr i inkomst, mår otroligt mycket sämre än innan jag utförsäkrades, och får ingen hjälp nånstans ifrån.

  Att ta sig tillbaka in i sjukförsäkringen är oerhört svårt, de flesta nekas p.g.a. de regler som politikerna har beslutat om, och inte ens tycks känna till (ex. Reinfeldt som efterfrågade ett papper häromdan, på en av de regler som drabbar värst – att alla ska prövas mot fiktiva jobb på hela arbetsmarknaden – på så sätt kan nästan alla nekas). Ny sjukersättning har bara beviljats ett fåtal personer.

  Minst 60% av de utförsäkrade sjuka beräknas ansöka om återgång i sjukförsäkringen. Men det är en siffra som hela tiden har fått justeras uppåt.

  Sist men inte minst: det var inte medias rapportering som skrämde mig, utan det sätt jag har behandlats på tack vare alliansen. Råare har det aldrig varit i vårt land. Otryggheten och rättsosäkerheten har aldrig varit större för de sjuka.

  Sjuka t.o.m. vräks och hamnar på gatan…

  Var det detta ni ville åstadkomma?

  Om inte, så ta till er informationen, det finns massor att läsa om man bara vill, släpp prestigen och gör något åt den katastrofsituation ni har skapat. Ta ert ansvar för en gångs skull!

 3. Medlem Resurs permalink
  september 5, 2010 17:05

  Hej!

  Kan jag få statistiken på 140 personer om dagen? Alt kan du kolla här på all inofficiell statistik: http://protestera.org/fkassan/SA.htm (klicka på fliken nyebviljade) och tala om vad som ingår i 140. Vill du få bekräftat brukar FK vara väldigt vänliga.

  Likaså undrar jag över statistiken på världens högsta sjuktal då forskning visar att vi aldrig ens varit sjukast i Europa. Vi redovisar dessutom långa sjukfall

  Från år 2003:
  ”Statistiken överdriver svensk sjukfrånvaro” svd.se 10/10-03 av Anna Danielsson och Tommy Öberg: ”Den svenska sjukfrånvaron är inte alls högst i Europa. – Svenskar är inte sjukast, men ärligast. Här redovisas sjukfall som pågår upp till sju år. Det gör inte andra länder. Det omöjliggör jämförelser, säger Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet” http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article627513/Hog-svensk-sjukfranvaro-en-myt.html

  ”Sjukfrånvaron har inte ökat på femton år” dn.se ekonomi 2003-07-09 av Maria Crofts: ”De senaste åren har det gång på gång kommit larm om ständigt ökande sjukskrivningar. Därför blir nog många förvånade över siffrorna från Statistiska centralbyrån, SCB, som visar att sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå nu som 1987. Drygt 7 procent av svenskarna är borta från jobbet på grund av sjukdom” http://www.dn.se/ekonomi/sjukfranvaron-har-inte-okat-pa-femton-ar-1.195335

  Från år 2010:
  ”Missvisande mediebilder om den höga sjukfrånvaron” dn.se 30/1-1 debatt av Björn Johnson: ”Diskussionen om sjukfrånvaron har mer med makt- och intressekamp att göra än med dess faktiska orsaker. Mediernas myter har påverkat flera regeringars agerande. Den nuvarande regeringen har byggt nästan hela sin sjukförsäkringspolitik på felaktiga beslutsunderlag. Politiken är direkt kontraproduktiv och kommer att öka antalet sjukskrivna, skriver Björn Johnson” http://www.dn.se/debatt/missvisande-mediebilder-om-den-hoga-sjukfranvaron-1.1036240

  ”Höga svensk sjukfrånvaro en myt” sydsvenskan 8/2-10 debatt av Björn Johnson: ”Det är en myt att svenskar varit sjukskrivna mer än människor i andra europeiska länder. Jämförelserna haltar eftersom länderna skiljer sig åt både vad gäller sysselsättning och sjukförsäkringssystem” http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article627513/Hog-svensk-sjukfranvaro-en-myt.html

  ”Myten om “världens mest sjukfrånvarande folk” saknar vetenskapligt stöd” utredarna.nu 8/2-10 av Kjell Rautio: ”Idag skriver forskaren Björn Johnson en synnerligen intressant debattartikel i Sydsvenskan, där han ifrågasätter ”sanningen” om att svenskarna skulle ha haft världens högsta sjukfrånvaro. Denna ”sanning” var inte sann ens då de svenska sjuk- och ohälsotalen ökade eller låg på topp i början av 2000-talet” http://www.utredarna.nu/kjellrautio/2010/02/08/myten-om-varldens-mest-sjukskrivna-folk-saknar-vetenskapligt-stod/

  Jag är inte arg bara aningen upprörd. jag skulle kunna skriva en novell om vad jag sett bara de senaste veckorna. Jag tycker det är hemskt att man använder sig av en siffra (140) för att försvara de nya sjukreglerna. Bakom siffrorna finns människor.

  Mer information från protestera.org:

  ”140 personer om dagen” – Är ett medeltal på nybeviljade ersättningar (förtidspensioner, sjukbidrag, sjukersättningar och aktivitetsersättningar) på 25-100% mellan åren 1998-2006. Här ingår alla de som arbetade upp till 75% och som exempelvis hade sjukersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid. Korrekt antal är egentligen 149,5 personer.
  Dessa 140 brukar man säga hamnade i ett ”permanent utanförskap”. Man har också sagt att de dömdes ut som ”arbetsoförmögna och icke rehabiliteringsbara”.
  Korrekt antal förtidspensioneringar (hela förtidspensioner och hela sjukersättningar utan tidsgräns) mellan 1998-2006 är 51 personer per dag.

  ”Antalet sjukersättningar minskar” – Beror på att den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen och att äldre sjuka går över till ålderspension. År 2008 hade exempelvis 171.665 personer mellan 60-64 år sjukersättning på 25-100%, med eller utan tidsgräns. Samma år var det exempelvis 25.497 personer mellan 35-39 år. Regeln att sjuka får arbeta och behålla sin sjukersättning gav tyvärr katastrofalt resultat.

  Så om någon säger att sjukersättningarna minskar på grund av stöd och hjälp – då vet du att det inte stämmer!

  ”Sjuka fick inget stöd och ingen rehabilitering förr” – Över 40% av de utförsäkrade som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i januari 2010 var inskrivna där sedan tidigare. En tredjedel omfattades av rehabiliteringssamverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som funnits sedan 2003.

  ”De flesta sjuka återgår till arbetsmarknaden” – Av de som utförsäkrades vid årsskiftet och anmälde sig till Arbetsförmedlingen (12.757 personer) och hade gått 3 månaders introduktionsprogram var det bara 105 som vid undersökningstillfället hade fortsatt anställning med samma arbetsgivare, 333 hade fått ett nytt arbete utan stöd, 283 hade fått ett nystartsjobb och 983 hade arbete med stöd.

  ”Få sjuka behöver socialbidrag” – En undersökning gjord av SKL i år visar att av 207 kommuner ansåg över hälften att de fått ökade kostnader av det ekonomiska biståndet till följd av utförsäkringarna. En tredje del kunde inte ta ställning. I december -09 kunde vi i ST-press läsa att de som inte kan arbeta eller delta i åtgärd är hänvisade till kommunens socialtjänst.
  Trots detta vill man gärna påstå att det inte finns något som tyder på att socialbidragen ökat på grund av de nya sjukreglerna(!)

  ”Världens sjukaste folk” – En myt som avslöjades redan år 2003 och nu senast detta år i färsk forskning. Vi är eller var varken sjukast i världen eller i Europa! Ofta hör man liknande: vi kan inte ha världens friskaste befolkning och samtidigt vara världens mest sjuka.

  ”Över 550.000 förtidspensionärer” – Syftar på ett bestånd av sjuk- och aktivitetsersättningar på 25-100%. Här ingår alla som arbetade upp till 75% med sjuk- eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, resterande tid. Trots detta vill man gärna påstå att dessa över 550.000 personer ställdes ”utanför arbetsmarknaden”.
  År 2005, rekordåret, hade sammanlagt 556,789 personer någon form av sjuk eller aktivitetsersättning, med eller utan tidsgräns, på 25-100%.

  Vill du ha statistik eller andra uppgifter, alt tycker något är fel så säg till.

 4. Fallen permalink
  september 5, 2010 18:10

  Jag satte mig ned och räknade kring siffrorna som finns kring ALI, arbetsinstruktionen som är när dagarna har tagit slut hos försäkringskassan.

  Chockad är vad jag blev, när jag granskade de olika summorna.

  50% har sökt sig tillbaka? Detta går inte att redovisa överhuvudtaget, för osäkerheten är för stor.

  Däremot har 48% tydligt redovisats och 40% av dessa har återgått till försäkringskassan och 8% har fått någon form av arbete eller är arbetslösa. Väldigt få har fått ett (o)subventionerad arbete.

  Då återstår 52% som inte är tydligt redovisade alls. Vad har hänt med dessa? Mer än att det har blivit ett mörkertal.

  Tycker inte alls att denna sjukförsäkringsreform är att hurra för överhuvudtaget.

  För 52%, är inte några få som har hamnat mellan stolarna. Några få får man alltid räkna med, sa G Axén.

  Jag önskar och vill ha ett svar, var hänt med dessa 52%! För det är väldigt många som man inte kan på ett tydligt vetenskapligt sätt kunna redovisa för.

 5. shakinglady permalink
  september 5, 2010 18:40

  Med all respekt för dig Prinsessan och alla de som faktiskt ramlat mellan stolarna.
  Jag tillhör gruppen som under förra regeringen blev behandlad som väldigt sjuk.Dom hade inte någon rehab att erbjuda.Dom ansåg att jag va för sjuk.Alltså vad det hel sjukpension som gällde för min del.
  Jag gick med på halv för att inte hamna utanför systemet.
  Att det blir en passivitet med långvarig sjukskrivning utan att någon fråga hur man mår eller kan är skadligt.
  Att inte vara med i sammhällsgemenskapen betyder inte ekonomin för mig.Utan ett egenvärde..
  Det har varit en kamp.Men jag tog annsvar för mitt liv.Det gjorde inte den förra regeringen.Dom sänkte min försäkring till 64%.

  Däremot önskar jag att långtidssjukskrivna får den upprättelse de är värda.För det verkar som det är dom som tar oerhörd stryk av tidsgränserna.

  • Jaja permalink
   september 6, 2010 09:43

   Jaja Donna vi vet vilken propagandakvarn du är. Skiter i vilket parti som styr säger du på Resurs? Säger du det för att övertyga dig själv? Har aldrig läst nåt negativt om alliansen från din penna Donna.
   Du är välkänd inne på Resurs också. Och på diverse forum där du spyr ut din galla över sjuka och drabbade, ifrågasätter kritiken mot protesterna etc.

  • Jaja permalink
   september 6, 2010 09:44

   Och btw samma tjat här också som på andra ställen från din sida, 64 procents sänkningar, förra regeringen osv. Har du nåt nytt att tillföra debatten Donna?

 6. september 6, 2010 03:19

  Siffran 140 personer är en siffra som har använts av regeringen http://www.regeringen.se/sb/d/7395/a/106676

  SvD testade siffran i sin faktakoll och gav den gult ljus, enligt SvD handlade det om 100 per dag. I artikeln står:

  ”Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan tycker ändå att siffran 140 är korrekt.
  – Jag tycker att man ska räkna med personer med sjukersättning på deltid och tidsbegränsning, och människor med aktivitetsersättning. För de visar en beklaglig tendens att bli kvar. Samtidigt kan jag förstå om man tycker att siffran är missvisande om man definierar begreppet sjukpensionär på ett annat sätt.”
  http://blogg.svd.se/faktakollen?id=19167

  • Medlem Resurs permalink
   september 6, 2010 11:52

   Ja tyvärr används den siffran än idag…. Orsaken är att man utgått från den officiella statistiken. 140 inkluderar ersättningar på 25-100 både med och utan tidsgräns (sjukbidrag, förtidspensioner, aktivitetsersättningar och sjukersättningar).

   Faktakollen stämmer tyvärr inte. Se exempel nedan:

   För att förklara hur fel hela uträkningen med 100 är:

   I Faktakollen frångick Försäkringskassan helt från att räkna ut statistik mellan åren 1998-2006, som vid uträknandet av 149,5, för att i stället hämta statistik från ett år med högt ohälsotal(!), för att dessutom göra en högst märklig slagning från året innan. Detta ledde till att de kom fram till siffran 101 (som var så nära 140 de kunde komma), vilket skulle motsvara antalet beviljade hela sjukersättningar per dag, utan tidsgräns, år 2004.

   År 2004 kom de alltså fram till att ”101” personer om dagen nybeviljades hel sjukersättning utan tidsgräns. Det var dock år 2004 betydligt fler personer som nybeviljades hel sjukersättning med tidsgräns. Detta i sig betyder att skulle vi göra en slagning på hela sjukersättningar med tidsgräns och lägga dessa på de ”101” så är vi troligtvis uppe i en bra bit över 200 personer om dagen. Då ska man veta de flesta sjukersättningar på 25-75% samt alla aktivitetsersättningar på 25-100% INTE är medräknade, vilket de är i 149,5 personer per dag. Fördelen med att räkna på de sättet Försäkringskassan gjorde är att ingen kan granska uppgiften.

   Statistik: http://protestera.org/fkassan/SA.htm

   Sen är det ju en tolkningsfråga vad som är förtidspensionär. Anser man att en person som exempelvis arbetar 75% och har ersättning under ett år (ex aktivitetsersättning) är förtidspensionerad i ett permanent utanförskap så stämmer 140.

   Statistik:

   År Antal Ersättningsform Dagar

   1998 14.839 (förtidspensioner på 100%) 365
   1999 16.772 (förtidspensioner på 100%) 365
   2000 21.005 (förtidspensioner på 100%) 365
   2001 24.110 (förtidspensioner på 100%) 365
   2002 24.813 (förtidspensioner på 100%) 365
   2003 21.687 (permanenta sjukersättningar 100%) 365
   2004 19.323 (permanenta sjukersättningar 100%) 365
   2005 14.464 (permanenta sjukersättningar 100%) 365
   2006 11.256 (permanenta sjukersättningar 100%) 365

   98-06 168269 ersättningar 3285 dagar

   Här är de korrekta siffrorna om reformen: http://www.utredarna.nu/kjellrautio/2010/09/02/nya-bekymrande-siffror-fran-af-och-fk-om-de-utforsakrade/

Trackbacks

 1. Per Altenberg – ett liberalare Sverige » Blog Archive » Den hoppfulla sjukförsäkringsreformen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: