Skip to content

bloggbävning om sjukförsäkringssystemet

september 18, 2010

De rödgröna gör vad det kan för att vinna valet och nu talas det om att det blivit en bloggbävning angående sjukförsäkringen. De rödgröna har valt att fokusera på sjukförsäkringen utifrån enskilda specifika fall. Det är omöjligt att svara på och veta alla detaljer i enskilda fall, inte heller är det möjligt för en minister att uttala sig om desamma.

Är det rätt att kasta friska människor på soptippen? Den frågan ställer Stefan Blomberg, legitimerad läkare, doktor i medicinsk vetenskap, specialist i smärtmedicin och verksamhetschef, Stockholm Clinic — Stay Active, STAYAC, Stockholm.

Blomberg skriver i Svenska dagbladet:

De verkliga humanitära och samhällsekonomiska vinsterna av den nya sjukförsäkringen blir tydliga först om några år, genom att människor skyddas från initialt tänkt mänskliga och solidariska system, som med tiden har blivit destruktiva för alla parter.

Jag är övertygad om att en stor del av våra förtidspensioneringar hade kunnat undvikas:

Det kan i förstone synas vara en paradox, men det är i omsorg om de svagaste i samhället, som försäkringen reformerats!

Visst blir man berörd över de fall som har synts i media, visst blir man berörd när människor hamnar mellan stolarna. Det är därför vi har varit tydliga med att reformen ska följas upp. Men jag tycker att det är viktigt att betona att det var en nödvändig reform att genomföra, inte minst ur ett mänskligt perspektiv.

Alla större förändringar sker via osäkerhet och instabilitet. Det är svårt att se hur den oundgängliga sjukförsäkringsreformen – en gigantisk omställning mellan två olika system – skulle kunna genomföras problemfritt. “Barnsjukdomar” i regelverken måste rättas till vartefter. Vi har sett absurditeter som att en cancersjuk deltidsarbetande läkare hänvisas till Samhall, men, att utifrån enstaka extremfall döma ut reformen som ett ”hafsverk” är en inadekvat reduktion av ett komplext problem till en trivialitet. En debatt kring ett samhällsviktigt problem av denna dignitet kräver en högre nivå. Det handlar inte heller om att ”skära i välfärden” (Blomberg i SvD).

Alliansen har inte genomfört reformen av elakhet. Det är en omfattande reform, vid förändringar kan  konsekvenserna för enskilda bli orimliga. Därför har vi sagt att vi ska följa detta noga och vara beredda att justera i systemet så att oönskade effekter inte uppstår, det handlar inte om att följa de rödgrönas mediautspel som en vindflöjel utan det handlar om vi ska värna om människor.

Varför genomfördes reformen? Tidigare fick långtidssjukskrivna ingen aktiv rehabilitering, vilket vi nu har ändrat. Fram till 2006 förtidspensionerades orimligt många människor, ofta slentrianmässigt, utan att de egentligen fick hjälp att hitta sin plats i arbetslivet. Syftet är och har varit att hjälpa människor tillbaka till ett arbete. När man genomför den här typen av stora reformer kan man aldrig utesluta att vissa regler behöver justeras efterhand, när det står klart hur de tolkas och tillämpas. Eftersom syftet är att varje person ska få den hjälp som just de behöver, är vi ständigt beredda att justera försäkringssystemet så att det syftet uppnås. Det har vi gjort, och det är vi fortsatt beredda att göra.

Den som är allvarligt sjuk har ingen tidsbegränsning i sjukförsäkringen, och uppbär hela sjukskrivningen 80% av tidigare lönen. Detta gäller exempelvis svårt sjuka cancerpatienter. I själva verket har vi i regelverket stärkt deras rätt att fortsätta vara sjukskrivna under behandlings- och rehabiliteringsperioden. Bedömningen av just cancersjuka har enligt Försäkringskassans genomgång över huvud taget inte förändrats sedan reformen genomfördes.

När reformeringen genomfördes var det ingen som förväntade sig något annat än att människor som varit sjukskrivna under väldigt lång tid behöver stöd och hjälp att hitta tillbaka till en sysselsättning som passar just dem. 60% av de som omförsäkrats från sjukförsäkring till det skydd som finns på arbetsmarknaden, har visat sig kunna få någon typ av hjälp, som passar dem för att hitta en väg tillbaka. Övriga 40% kommer man fram till behöver förtidspension eller en återgång till sjukförsäkringen och rehabilitering. Tidigare lämnades alla dessa i passiv sjukskrivning åt sitt öde.

Reformen handlar om att vi tror att människor blir friskare av en aktiv rehabilitering, vilket är målet. Den som är sjuk ska vara sjukskriven eller förtidspensionerad. Men den som har arbetsförmåga ska finnas i andra ersättningssystem under tiden som man söker jobb, eller får utbildning eller annat stöd för att kunna hitta tillbaka till ett arbete.

Avslutningsvis vill jag än en gång säga att syftet med förändringen av sjukförsäkringen handlar om att hjälpa människor, det finns behov att göra ytterligare för att kunna hjälpa fler. Det kommer vi att göra.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: