Skip to content

Budgetanförande 2010

november 23, 2010

Precis hemkommen från mandatperiodens första fullmäktigemöte. Intressant på flera sätt, återkommer med en del reflektioner. Till att börja med får ni hålla till godo med mitt  första budgetanförande som gruppledare för Kristdemokraterna i Varberg, här nedan kan du läsa (ungefär) vad jag sa:


Fru ordförande, presidium, fullmäktigeledamöter och åhörare

Det är idag första gången som jag äntrar talarstolen som gruppledare för Kristdemokraterna. Det är en stor ära att få ta över det uppdraget och jag vill börja med att yrka bifall. Valet slutade än en gång med majoritet för Alliansen i Varberg och jag är mycket glad och stolt över detta. Det ekonomiska resultatet för 2010 förväntas att bli bra trots den stora internationella kris som vi har gått igenom. Varberg har klarat sig bra, mycket beroende på att vi länge har fört en ansvarsfull politik och inte slösat med skattebetalarnas pengar. En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Kristdemokraternas syn grundar sig i förvaltarskapstanken, det är vårt, vi här inne i detta rummets, gemensamma uppdrag att förvalta skattebetalarnas pengar så att vi får ut största möjliga nytta för kommunens innevånare. Den kommunala kärnverksamheten såsom barn, skola och omsorg måste prioriteras. Kristdemokraterna vill att man ständigt prövar all kommunal verksamhet för att nå målet mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad.

Valet innebär att vi kan fortsätta med vår omsorgsfulla politik. En politik som också lett fram till utmärkelsen som årets tillväxtkommun.

Jag tycker att Varbergs kommun är en underbar kommun att bo i, det tycker även många andra. Efterfrågan på bostäder och industrimark är stor och vi får inte fram nya planer så fort som vi många gånger skulle önska. Därför är det bra att kommunstyrelsens ram förstärks ytterligare för att öka personalresurserna för detta ändamål. Även byggnadsnämnden förstärks för att kunna leva upp till målen med en snabb och rationell hantering av planprocesserna.

Styrelser, nämnder och bolag bör medverka för goda möjligheter för praktikplatser men jag skulle dock här vilja höja ett varnande finger för att vi ska tro att praktikplatser ska lösa problemet med arbetsmarknaden. En låg reell arbetslöshet får vi inte genom att dölja den i praktikplatser, vi ska inte frestas i att använda den socialdemokratiska modellen för att snygga till siffrorna. En fungerande arbetsmarknad får vi genom fler och växande företag som vill anställa. För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att företagande ska främjas.

Ett gott samhälle är ett samhälle där vi värnar om varandra. Om barn och ungdomar behandlas med respekt, kärlek och tillit lär de sig ansvar, empati och respekt. Föräldrarna bär det största ansvaret för barnens vård och uppfostran. Men en stor del av barn och ungdomars tid spenderas i skolan. Skolan utgör en av de viktigaste grundstenarna för att bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och i samarbete med hemmet främja barnens utveckling till ansvarsfulla vuxna människor. I barn och utbildningsnämnden har man inte gjort någon nedjustering av ramen vilket skulle ha gjorts om man tagit hänsyn till de demografiska förändringarna. Med dessa medel, samt med de extra 2 miljonerna som ramen ökar med, finns det nu möjlighet att arbeta vidare med kvalitetsarbetet inom skolan. Här är värdegrundsarbetet viktigt. Datorer har en självklar plats i våra liv idag, därför är det inte en dag för tidigt att vi nu satsar på personliga datorer för de äldre eleverna.

Familjer och barn är olika. Vårdnadsbidraget är en viktig del i valfriheten, vårdnadsbidraget kommer att ligga kvar som alternativ.

Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar det stöd som ges. Jag är stolt över att vi efter en kristdemokratisk motion har kundval i Varberg vilket innebär ökad valfrihet och mer inflytande. Socialnämndens ram utökades i maj för att möta de ökade behov som tillkommit pga. demografiska förändringar främst inom äldreomsorgen. Socialnämndens uppdrag hör till vår kärnverksamhet och det är viktigt att människor inte hamnar mellan stolarna. Därför är det glädjande att det nu finns större ekonomiskt utrymme inom ram för brukarna, detta kommer ordförande i socialnämnden Lena Andersson att prata mer om.

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse för att skapa attraktivitet för en kommun. Det är också ett område som är populärt att ge dyra vallöften om, jag är därför glad att inget parti i Alliansen har vikt sig för den lockelse i årets valrörelse. Som det är nu är det stora investeringar som väntar i denna sektorn, dessutom är det viktigt att vi förvaltar och tar hand om det som vi redan har. Ansvaret för ett rikt kultur- och fritidsliv vilar inte enbart på det offentliga, ett samarbete bör finnas mellan privata och ideella initiativ.

En bra infrastruktur är en viktig del i vårt uppdrag. Att kommunens invånare väljer att cykla till skola och arbete är bra både för hälsan och för miljön. Cykelbanor till skolor och stora arbetsplatser ska prioriteras.

Även om Alliansens försiktiga optimism vid förra årets budgetfullmäktige har visat sig riktig ska vi inte pusta ut ännu. Det finns fortfarande en reell risk för bakslag i världsekonomin, bakslag som kan komma att drabba vårt land och vår kommun. Vi ska fortsätta att driva en ansvarsfull politik där vi inte går ut och lovar sådant som vi egentligen inte har råd med. För att fortsätta värna den offentligt finansierade välfärden och för en fortsatt god ekonomi behöver vi fler människor i arbete, för fler människor i arbete behöver vi fler och växande företag. Jag ser ljust på Varbergs framtid vad det gäller detta.

Bifall till kommunstyrelsens förslag till budgeten i alla delar.

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: