Hoppa till innehåll

Budgetanförande 2011

november 15, 2011

Det känns verkligen roligt att kunna presentera ett budgetförslag med fokus på barn och ungdomar. Det är inte enkelt att växa upp i dagens komplexa värld. Villkoren för våra barn och unga är en av de riktigt stora framtidsutmaningarna. Vi behöver en relations- och uppväxtpolitik som inte enbart sätter ekonomisk tillväxt i fokus. Vi Kristdemokrater anser att familjens roll är oerhört viktig och vill därför uppvärdera och synliggöra familjerna. Det blir lätt att man ser familjen som ett problem som ska hjälpas genom kvotering och dylikt för att bli den politiskt korrekta idealbilden. Som politiker måste vi känna våra egna gränser. Allt kan inte lösas med mer politik. Ibland är det politiken som är en del av problemet – och mindre politik lösningen.

Som kristdemokrater vill vi fortsätta att föra mer makt till köksborden och öka familjernas självständighet. Föräldrar har det största ansvaret för sina barn, men de beslut vi tar påverkar familjers liv och deras möjligheter att själva ta ansvar och välja.

Familjer och barn är olika och alla passar inte in i samma mall. I Varberg strävar vi efter ökad valfrihet. Det känns bra att vi sedan 2008 har vårdnadsbidrag i kommunen, för oss kristdemokrater handlar det inte om att alla ska välja vårdnadsbidrag utan det handlar just om att man ska kunna välja. Vi ser nu att barn är på förskolan allt längre tid och då är det viktigt att vi skjuter till mer resurser för att hålla en god kvalité. Det är viktigt att det finns plats för dom som vill ha förskola och därför fortsätter vi att bygga nya förskolor.

Vår skola måste hålla världsklass. Vi behöver tydligt fokus på kunskap, trygghet och bildning. Kvaliteten i undervisningen och elevernas resultat är högprioriterade mål. Barn måste få en bra start i skolan, det har stor betydelse för deras framtida skolresultat. Därför utökas grundskolans budget för att fler ska nå målen. Mat är viktigt för att man ska orka hela skoldagen, det känns bra att kunna erbjuda mer än en rätt i skolan och att en av dessa rätter är vegetarisk.

Varje dag som en ung person går arbetslös efter examen försämras möjligheterna på arbetsmarknaden. Livsmål som att bilda familj får kanske skjutas på framtiden, i värsta fall kan man komma in i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Det är särskilt viktigt att unga människor kommer in på arbetsmarknaden, vi ligger relativt bra till i Varberg men vi får inte luta oss tillbaka och vara nöjda för det. Vi ska fortsätta att arbeta för att förbättra näringslivsklimatet och skapa förutsättningar för fler jobb. Det handlar om att förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Jag har svårt att förstå den kritik som förs fram angående Alliansens förslag om att föra in Arbetsmarknadsenheten under Socialförvaltningen. Idag ligger Daglig verksamhet/sysselsättning under Socialförvaltningen, daglig verksamhet/sysselsättning handlar både om omsorg och om arbetsträning. Inom daglig verksamhet arbetar man med människor som har olika former av arbetshandikapp eller andra begränsningar som innebär att man inte står till arbetsmarknadens förfogande, vilket man även gör inom AME. Daglig verksamhet och AME tangerar varandra. Genom att samordna dessa två skapas synergieffekter.

Jag förstår inte heller varför man kan förutsätta att verksamheter inom handikapp- och äldreomsorg skulle behöva dra ner sin verksamhet bara för att försörjningsstödet läggs in under socialnämndens ram. Man kommer fortfarande att i socialnämndens budget kunna se hur stort försörjningsbidraget är. Om det av någon anledning skulle börja skena får förvaltningen äska mer pengar. Jag kan inte se att det skulle bli skillnad mot idag. Varför ska just försörjningsstöd särredovisas, det skulle lika gärna även kunna särredovisas antal omhändertagna barn som också är lagreglerat eller varför inte snöröjningen.

Alla människor har behov som inte kan fyllas av materiella tillgångar. Kristdemokraterna menar att kulturen utgör en avgörande del i människors tillvaro. Kulturen ska inte styras av beslut uppifrån, politikens uppgift är att ge kulturen möjligheten att växa fritt. Just nu befinner vi oss i en fas av stora satsningar på kultur- och fritidsverksamheten. Vi ser fram emot invigningen av Kulturhuset som blir en mötesplats mellan generationer och den nya barnteaterscenen som tillsammans med bibliotekets barnavdelning blir centrum för barnkulturen. Dessutom kommer ungdomsgården på Håsten att färdigställas och vi satsar på lekplatserna i kommunen bland annat ska det bli en temalekplats i Socitén. Vi bygger ut våra gång- och cykelvägar för en mer trafiksäker miljö vilket gagnar barn och unga.

Det övergripande syftet med en kristdemokratisk miljöpolitik är att överlämna ett bra samhälle till nästa generation. Vår miljöpolitik grundar sig på förvaltarskapsprincipen. Vi menar att människan har ett ansvar att förvalta, inte förbruka, de ändliga resurserna och naturvärdena. En sak vi behöver komma till rätta med är våra transporter. Det handlar bland annat om att vi ska fortsätta att underlätta för ett miljövänligt färdsätt och att bygga ut gång och cykelvägar.

Som ordförande i Miljö- och räddningsnämnden känns det särskilt roligt att räddningstjänstens deltidsstyrkor ska förses med fordon för första insats person som handlar om att styrkans befäl kommer att kunna åka till olycksplatsen i förväg vilket, där det har införts, har visat att människor snabbare får hjälp. Detta kommer att öka tryggheten för människor i kommunen. Igår fick jag även kännedom om att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen nästa år kommer att kunna anställa ytterligare en inspektör inom ramen. Det känns väldigt bra.

Vården ska hålla hög kvalité. I Varberg har vi en egen kvalitétsavdelning som gör egna granskningar vilket känns bra då det i dagarna har det framkommit hur viktigt det är att ha ett bra kontrollsystem för äldreomsorgen. Vad gäller äldreomsorgen så tas det även fram riktlinjer som medger att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende, detta är ett led i valfriheten. För mig som kristdemokrat är det viktigt att vi möjliggör för äldre att leva också resten av sitt liv tillsammans även om båda inte har omsorgsbehov. Det handlar om respekt, respekt för deras liv och respekt för deras självbestämmande.

Socialdemokraternas budget har alltid mer utrymme än vår budget. Som en del av majoriteten känns det bra att skapa buffert för framtiden. Omvärlden påminner oss om att det är nödvändigt att vi tar ansvar. Att världen plågas av ekonomisk turbulens handlar i grunden om etik, eller snarare bristen på etiskt handlande. Känslan av ansvar för framtida generationer har ersatts av en lättsinnig otålighet och en önskan att maximera nyttan för dagen, att tillfredsställa väljare i en valrörelse, att inte våga ta ansvar. Att tappa kontrollen över budgeten leder till nedskärningar, nedskärningar som drabbar skola och omsorg, nedskärningar som drabbar barn och unga. Jag är tacksam för att vi har haft ett ansvarsfullt styre i Varberg under lång tid och jag håller inte med Freddy Jensen i hans skrivning där han skriver att ”kommunens besparingar under de goda tiderna har drabbat invånarna negativt”. Det är tack vare ett ansvarfullt hanterande av skattebetalarnas pengar som vi trots att vi befinner oss i ett osäkert ekonomiskt läge, kan ta en budget med fokus på barn och unga. En budget som skapar förutsättningar för en god uppväxtmiljö med fokus på skola, omsorg, kultur- och fritidsverksamhet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: