Skip to content

vad jag sa om mål och inriktingar på fullmäktige igår

april 18, 2012

Det känns väldigt bra att idag ta den andra delen av beslutet om vår gemensamma vision när vi idag tar mål och inriktning. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Vi vill fortsätta vara en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i. Brist på bostäder sätter gränser, jag tror vi alla är överens om att vi behöver fler bostäder. En blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägandelägenheter och småhus ska eftersträvas.

Det är viktigt att fokus finns på välfärdens kärna, skola och omsorg. Dessa ska hålla hög kvalité och den kommunala servicen ska vara god.

Kristdemokraterna tror på människors kraft, vi har tilltro till människors och familjers förmåga att forma sina liv. Politiken har sina gränser. Därför vill vi ge människor större makt att bestämma över sin vardag. Även om vi har ansvar för våra egna liv är det inte alltid vi klarar oss själva eller ta ansvar för våra närmaste, då behövs skyddsnät som ger trygget och stöd. Det handlar om att samhället kan ge verktyg så att man av egen kraft tar sig ur problemen. Det är oerhört viktigt att bryta utanförskap.

Varberg ska vara en bra kommun att åldras i. Man ska få känna trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Kristdemokraterna anser att man ska ha rätt att göra sina egna val även när man blir äldre, du ska fortsätta kunna känna välbefinnande även om du har blivit äldre och eller sjuk. Inflytande bidrar till trygghet och livsglädje. Rätten att välja och möjligheten till självbestämmande är viktigt för ett värdigt åldrande. Regler behövs men inte ens den mest detaljerade regelbok kan tvinga fram god etik och medkänsla.

Kristdemokraterna ser att samhället är så oändligt mycket större än stat/kommun, det civila samhället är lika viktigt som det offentliga. Varbergs kommun bör än mer se värdet av det civila samhällets betydelse. Små gemenskaper och nätverksbildande är viktigt för välbefinnande och trygghet.

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där barn växer upp till trygga och starka personer. Föräldrarna är de som har det största ansvaret för sina barn. Samhället ska erbjuda bra barnomsorg och en skola där varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar. I förskolan ska barnen bli sedda av personalen och skolan ska fokusera på kunskap och bildning i en lugn och trygg miljö. Utbildning är den viktigaste skyddsfaktorn för ett bra liv.

Kristdemokraterna anser att barns och ungas uppväxtvillkor är vår viktigaste utmaning. De flesta barn mår bra men det finns de som mår mindre bra och det finns tyvärr de som mår riktigt dåligt. Barn och unga ska må bättre. Större fokus på förebyggande insatser och ökad samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer leder till bättre resultat för dom i riskgrupper.

Barn och unga har rätt till en bra start i livet. För många går ut skolan med små förhoppningar om ett jobb. Alla elever ska få den stimulans de behöver för att utvecklas. Vi ska arbeta för nolltolerans mot mobbning och andra kränkningar.

 

Vi behöver ta ett större ansvar för vår framtid, det handlar om miljön och klimatet. Vi måste ändra vårt beteende. Det handlar om samhällsbyggnadsprocessen, energieffektiviseringar, hållbara transporter samt om livscykelsanalyser ur ett hållbarhetsperspektiv. Det måste bli enklare för människor och företag att göra rätt, det är vårt gemensamma ansvar och med incitament från samhällets sida kan vi komma längre.

Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd, vi vill underlätta för företag att starta och växa i Varberg. Vi vill se en offensiv satsning på kulturella och kreativa näringar där framförallt besöksnäringen har stor framtidspotential. Kristdemokraterna har länge påpekat behovet av fler hotell.

 

 

 

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: