Skip to content

Budgetanförande 2013

november 20, 2012
De senaste åren har vi nu stått i den här talarstolen och talat om att sämre tider nalkas och att vi ska vara återhållssamma med våra resurser trots att vi visar goda resultat. Nu har vi kunnat läsa om varsel i tidningarna och det verkar tyvärr som om våra farhågor kan bli verklighet. 
 
Sveriges ekonomi påverkas av Europas, när sysselsättningen viker så påverkas den kommunala ekonomin. Då känns det skönt att vi har en stark ekonomi i grunden. Kristdemokraterna anser att det är vårt uppdrag som förtroendevalda att ansvarsfullt förvalta våra gemensamma resurser så att vi får ut största möjliga nytta.
 
Det är roligt att bo i en växande kommun men en växande kommun kostar också pengar. Inom Alliansen har vi främst valt att prioritera kärnverksamheten. Givetvis finns det mycket behjärtansvärt som man skulle önska att man också hade råd med men med tanke på en orolig omvärld och en redan hög investeringsbudget måste man prioritera. Den budgeterade investeringsnivån ligger högre än tidigare och  största delen ligger på barn- och utbildningsnämnden för att möta upp de behov som finns av platser i förskola/skola. 
 
Att höja skatten ser jag inte idag och absolut inte heller inom en snar framtid som något alternativ. Jag har mkt svårt att se mig själv någonsin rösta ja till ett sådant förslag. En god samhällsekonomi handlar inte bara om att vi politiker ska ha en stor kista att fördela från utan även om att pengar ska finnas kvar i hushållen. 
 
Ett av våra mål är fokus på välfärdens kärna. Vi vill vara en attraktiv kommun. För att uppnå hög livskvalité behövs en god balans mellan familjeliv och arbete och då är det viktigt att våra kärnverksamheter fungerar och att barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor. Det handlar om fungerande och trygg äldreomsorg och hög kvalité på skola och barnomsorg.
 
 I Varberg tror vi på valfrihet och människors förmåga att välja. Familjer, barn och äldre är olika och passar inte alla in i samma mall därför är det viktigt att kunna välja sin omsorg och sin skola. Vårdnadsbidrag är ett av de alternativ som finns och som ska finnas kvar.
 
Vi vill att barn och unga ska må bättre, ett större fokus på förebyggande insatser och ökad samverkan leder till bättre resultat för barn och unga i riskzonen. Jag tycker att det ska bli spännande att se hur den nya Varbergsmodellen med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa kommer att utvecklas.
 
 Kristdemokraterna vill också gärna lyfta fram den ideella sektorn som är oerhört viktig för många barn och unga. Det handlar bland annat om föräldrar och andra vuxna som på sin fritid gör en viktig insats i olika föreningar, det tycker jag är värt en stor eloge. 
 
Små gemenskaper och nätverksbildande är viktigt för välbefinnande och för trygghetskänslan för både unga och äldre. Lokalt engagemang hos föreningar och hos allmänhet är en stark drivkraft som vi bör tillvarata.
 
I en växande kommun är det självklart att vi behöver fler bostäder. Översynen av samhällsbyggnadsprocessen kommer att landa i förbättringar och effektiviseringar. Inom flera nämnder arbetar vi också för att säkerställa att den kommunala servicen växlar upp när bostadsbyggandet ökar.
 
Det är människors arbete som lägger grunden för vår gemensamma skattefinansierade välfärd. Att ha ett jobb att gå till är oerhört viktigt både för den egna försörjningen och för självkänslan. 
 
Jag har alltid varit oerhört skeptisk till många arbetsmarknadsåtgärder och skeptisk till att man grupperar in arbetslösa och ger dem likartat stöd oavsett bakgrund. Samtidigt vet jag att en del kan behöva extra stöd, och att det är viktigt att man får in foten på arbetsmarknaden. Därför är jag betydligt mer positiv till den arbetsmarknadssatsning som görs för ungdomar mellan 16-20 år som bygger på supported employment vilket är ett genomtänkt, strukturerat och individanpassat arbetssätt. 
 
Men det viktigaste för fler jobb är fler företagare och ett bättre företagsklimat. I våra mål pratar vi om att kommunen ska byta från ett myndighetsperspektiv till ett tydligare serviceperspektiv, öka effektiviteten i tillståndsärenden, och ha framförhållning vad gäller planlagd mark. Det är viktigt också att kommunen håller sig till sitt område för att undvika snedvriden konkurrens. På så här sätt kan vi underlätta så att företag kan starta och växa i Varberg.
 
För vår framtids skull måste vi värna om vår miljö och alla ta större ansvar. Det handlar bland annat om energieffektiviseringar och hållbara transporter. Vidare ska vi beakta livscykelanalyser ur ett hållbarhetsperspektiv vid investeringsbeslut, som vi gjort idag när det gäller Ankarskolan. För att öka kvalitén på vattnet vill vi öka tempot när det gäller inventeringar och åtgärder för enskilda avlopp därför är det glädjande att vi kan tillskjuta mer pengar till Miljö- och hälsa.
 
Varbergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, man ska känna delaktighet och det ska finnas möjligheter till kompetensutveckling med karriärmöjligheter. Vi har många gånger diskuterat sysselsättningsgraden och har nu satt upp ett mål att samtliga medarbetare ska ha erbjudits önskad sysselsättningsgrad i mitten av 2013. Vi ska inte behöva anställa en projektledare för att ro detta mål i land.
 
Vi har många utmaningar framför oss, det handlar om klimat, miljö, globalisering, en tuffare internationell konkurrens, demografi och teknikutveckling. När vi står inför stora omvärldsförändringar är det viktigt att vår kommun uppfattas som en kreativ mittpunkt där många vill bo, verka och besöka. Om vi har de rätta förutsättningarna för att kreativiteten ska blomstra så kan vi se fram emot en ljusnande framtid.  
 
Jag vill för Kristdemokraternas räkning yrka bifall till Alliansens budgetförslag
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: