Skip to content

Kristdemokraterna

FAKTA

Partiet bildades 1964. Partiets förste partiledare var Birger Ekstedt, 1973 tog Alf Svensson över partiordförandeskapet som han hade fram till 2004 då Göran Hägglund valdes till ny partiordförande. I det senaste riksdagsvalet fick Kristdemokraterna 5,6 %. Partiet sitter tillsammans med Alliansen i regeringen sedan 2006. Göran Hägglund är socialminister, Maria Larsson är äldre- och folkhälsominister och Stefan Attefall är Civil och bostadsminister.

IDEOLOGI

Partinamnet syftar till att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Man behöver inte vara kristen för att vara med i partiet eller rösta på det, det räcker att man delar de kristdemokratiska idéerna.

Människovärdet är en övergripande princip för partiet. Människovärdet är okränkbart och alla människor har ett lika värde. Kristdemokratin tar sin sin utgångspunkt i människans helhet och betonar vårt behov av gemenskap. Den viktigaste gemenskapen är familjen, här blir vi sedda och får vara någon som inte är utbytbar.

Kristdemokraterna utgår från att människan kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar och att vi är ansvariga för våra egna handlingar. Ibland begår människan onda handlingar.

Människan är ofullkomlig, insikten om detta gör att vi inte tror att det finns något perfekt samhälle. Alla kan göra fel och förtjänar en andra chans.

Förvaltarskapstanken innebär att människan har ett ansvar att bruka och bevara, istället för att slita, slänga och förbruka. Allt vi gör påverkar både samtid och efterkommande.

Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå. På de områden där den enskilda människan eller den lilla gemenskapen bättre kan lösa sina problem ska inte politiken heller lägga sig i. Politiken har sina gränser. Allt är inte politik.

Solidaritet handlar om den gyllene regeln – allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Kristdemokraterna vill värna alla människors liv, frihet och värdighet.

Personalism är kristdemokratins alternativ till individualism och kollektivism, och en människosyn som vi tycker stämmer väl överens med verkligheten. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att utvecklas.

Annonser
7 kommentarer leave one →
 1. Torbjörn Ottosson permalink
  maj 14, 2010 08:18

  Ni säger att människovärdet är en övergripande princip för partiet. Människovärdet är okränkbart och alla människor har ett lika värde.

  Hur går det då ihop som kristet parti att samarbeta med moderaterna alliansen som ökar klyftorna och skär ner på vården speciellt de allra svagaste som behöver stöd och empatin allra mest för att överleva ett ex. är psykvården och missbruksvården och de som har fått sjukbidrag eftersom de inte klarar av att fungera längre i samhället, det är dessa som får betala priset med sina liv i många fall när de inte blir sedda och bekräftade om lika värde.

  Jag är en av alla dem som kämpar för min överlevnad men inte får den hjälp inom vården som jag föreslår och behöver, de svar jag får är att det dras ner på den hjälp som tidigare funnits och att jag är för gammal för att satsa på för min uppnådda ålder av 55år prioriteras bort idag!

  Vad jag förstår av bibeln så sökte sig Jesus till de svagaste och hjälpte dem men klyftorna ökar ännu mera sedan alliansen tog över!

  Jag märker i min vardag att förtroendet och trovärdigheten för alla kristna minskar drastiskt för de tar avstånd från kristendomen pga bland annat för just detta att man inte lever som man lär så de söker sig istället till andra religioner.

  Jag tror att om KDS var ett fristående parti som stod på bibelns grund och inte kompromissade på de svagaste bekostnad skulle man rädda fler själar och respekten för den starka ståndpunkt skulle respektera öka och fler ansluta sig ansluta sig till partiet.

  Alla måste få veta och förstå att alla de som har försummade allt ifrån barnaåren fram till den psykiska ohälsa och den brottslighet som blir till följd av denna försummelse kostas samhället mest pengar idag.

  Man måste angripa behandla det sjuka i samhället med att ställa den rätta diagnosen och sätta in åtgärderna där då skulle kunna spara in på alla onödiga kostnader och få ett mer välmående samhälle.

  Förtroendet och hoppet har gått förlorat drastiskt de senaste åren för alla sorter av myndigheter som missköter sig och bara tänker på sig själva och nervärderar vissa kategorier av människor som kommer att få betala ett ännu högre pris ju längre tiden lider om igen protesterar och försvarar dessa svagaste människor som går under för den hjälp de behöver för att känna sig delaktiga av det tidigare välfärdssamhället ändå där de så kallade skyddsnäten fortfarande fans.

  Idag erkänner man öppet idag att ekonomin inte räcker för de längst ner på skalan och människovärdet nerdegraderas inte konstigt att det görs revolt och brottsligheten ökar så lavinartat och Sverige är snart ej längre något föregångsland utan det görs fler och fler demonstrationer och vålds handlingar på fler och fler håll i även Sverige och snart har vi samma stora problem som övriga värden där orättvisorna ochså är stora.

  Om man är bekännande kristen förstår man detta och försöker att rädda dessa svagaste människor som går under pga. den felaktiga politiken som förs av själv senterade falska egoistiska politiker och andra myndigheter som bara ökar klyftorna istället för att vara de ungas goda föredöme.

  Vi behöver ett samhälle med parti som inte kompromissar med empatin etik och moral som utan är goda föredömmen och lär ut och står för att fördela de resurser som ändå finns där de som bäst och lämpligast behövs så skulle världen bli bättre för alla.

  Man får inte glömma bort i den kristna politiken att det är själar som ska räddas från undergång och evig förtappelse.

  Tacksam för en kommentar av mina funderingar förhoppningsvis ett framgångsrikare KDS

  Mvh Torbjörn Ottosson

 2. maj 15, 2010 15:38

  Torbjörn, tack för dina tankar och synpunkter!

  Jag vet att det fortfarande finns människor som ramlar mellan stolarna och vi ska arbeta för att så inte sker. Kristdemokraterna vill vara garanten för att människovärdet ska vara i centrum för besluten. Men jag anser inte att Alliansens politik saknar empati.

  Att uppmuntra eget ansvar och egna initiativ är inte att vara elak. Det är inte snällhet att istället för rehabilitera förtidspensionera. Jag tycker att de rödgrönas politik är orättvis. Jag vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen i att försörja sig genom eget arbete. Jag vill att fler företag ska starta, stanna och växa i Sverige. Jag vill att våra barn ska kunna växa och nå sin fulla potential. Jag tror på valfrihet och ansvar. Jag tror på människors möjligheter. Samtidigt ska vi ha ett skyddsnät för dem som behöver det.

  Alliansen har gjort en omfattande psykiatrisatsning på sammanlagt 2,7 miljarder och har ökat tillgången till och förbättrat den psykiatriska vården runt om i landet. har bland annat satsat på en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin, ett förstärkt barnperspektiv inom hälso- och sjukvården, särskilda insatser för att förbättra för barn och ungdomar med psykisk ohälsa liksom ökade möjligheter till meningsfull sysselsättning för personer med psykisk sjukdom. Alliansregeringen har lagfäst vårdgarantin – den garanti som anger den tid som en patient som längst ska behöva vänta på att få kontakt med, besök hos eller behandling i hälso- och sjukvården. Antalet patienter som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på besök till specialist har mellan 2008 och 2009 minskat med 77 procent, och för väntetiderna till behandling/operation är minskningen hela 82 procent.

  Jag är ledsen att du inte får den hjälp du behöver och hoppas att det ordnar sig för dig.

  Jag tror på samarbetet med Alliansen, givetvis hoppas jag att Kristdemokraterna kan få ännu mer inverkan på Alliansens politik efter valet men jag tror att Alliansens politik är bäst för Sverige och dess invånare.

  • Torbjörn Ottosson permalink
   maj 19, 2010 09:30

   Tack själv för att du svarade det högaktar jag dig för, det gör inte Göran Hägglund när jag maijlar honom privat trotts han frågade mig vad jag hade meilat honom efter att jag påminde honom när han inte svarade första gången på mina tankar och synpunkter, han menade att han glömt bort vad jag frågade om, så jag meilade honom igen och fick ej hellar då något svar, detta ger kds inget förtroende och respekt.
   Detta kan låta lite bittert men men jag arbetar med det, detta beror på att livet har gått hårt åt mig och jag klarar dåligt av och reagerar starkt mot dessa orättvisor som drabbar de svagaste i samhället.

   Empati är att handla och inte bara tala för då låter det bara bra, utan agera och leva som man lär där har politiker och vuxenvärden tappat förtroendet och respekten.

   Kan du ge några exempel på vad kds fått igenom av sin politik eftersom jag kan bara se eftergifter och medverkan till att samhället inte blir friskare utan klyftorna bara ökar och att kapitalismen tar över allt mer och mer.

   Sverige ses snart inte längre som ett välfärds och föregångsland eftersom så många människor slås ut idag redan från tidig ålder eftersom inga bra fungerade skyddsnät finns.

 3. maj 19, 2010 18:50

  KD har fått igenom en hel del, på vår hemsida kan du ladda ner vårt Garantibevis – klart och på gång http://www.kristdemokraterna.se/ där kan du läsa vad vi fått igenom vår politik

 4. Torbjörn Ottosson permalink
  maj 21, 2010 07:28

  Dessa frågor som ni menar att ni har påverkat positivt och fått framgång i är ju sådant som de flästa i alliansen förespråkar och någon större synlig förändring ser jag inte som kds har som kristen politik, det senaste jag hörde av göran hägglund när reporten frågade om han tror på evolutionen eller gud och kristendommen han svarade då undvikande det det är inte relevant jag har min egen tro mycket fegt och dåligt för kristna kds jag tänker mer på kristna värderingar som bibeln ligger till grund för att se till den svaga lilla människan som medvetet hamnar mellan stolarna.
  Jag har förespått sedan långt tillbaka när jag såg denna mjäkighet hos kd att de så småningom skulle hamnar utanför riksdagen för att de tappar de bekännande kristna väljarna och detta är ingen bra reklam för kristenhdommen som är det viktigaste budskapet.

 5. maj 23, 2010 14:46

  Det svenska partiet Kristen Demokratisk Samling (KDS) bildades 1964. 1987 totalreviderade partiet sitt program och bytte namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet med förkortningen KdS. 1993 gjordes en ny revidering av programmet och 1996 skedde ytterligare ett partinamnsbyte. Det nya namnet är Kristdemokraterna (KD).

  Partiets profil har varit fokuserad på etikens/moralens betydelse för ett gott samhälle, på familjens och skolans grundläggande betydelse, vård- och omsorgsfrågor och internationell solidaritet.

  Man behöver inte vara kristen för att rösta på kristdemokraterna. Vi är ett värdeorienterat idéparti.

  Kristdemokraterna företräder en personalistisk människosyn. Den är vårt alternativ till individualism och kollektivism, och en människosyn som stämmer överens med verkligheten. För oss är inte den enskilde sig själv nog och oberoende av andra, men inte heller bara en anonym kugge i det stora samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men behöver gemenskap med andra för att utvecklas. Varje person är född in i ett sammanhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan har såväl kroppsliga och själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.

  Det är absolut inte bra att människor hamnar mellan stolarna.

 6. oktober 8, 2010 23:52

  Tycker att det var en fin sammanfattning om vad (kd) står för.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: